| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. I UK 300/04

Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. I UK 300/04

Przejściowe utrzymanie przywilejów nabywania prawa do wcześniejszej emerytury wyłącznie przez pracowników na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie narusza konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości społecznej.

W kasacji skarżący zarzucił niewłaściwe zastosowanie art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który w jego ocenie jest sprzeczny z art. 2 i 32 Konstytucji RP. Na tej podstawie wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania, ewentualnie o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym co do konstytucyjności regulacji wyłączającej z możliwości uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury osoby zarobkujące na podstawie innego tytułu prawnego niż stosunek pracy. Zróżnicowanie sytuacji prawnej ubezpieczonych ze względu na źródło zarobkowania nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, stanowi odstępstwo od konstytucyjnej zasady równego traktowania i nie może być uznane za zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej. Nie można akceptować sytuacji, że spośród osób płacących równe składki na fundusz emerytalny, tylko osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy jest uprawniona do nabycia wcześniejszej emerytury.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Badanie zgodności ustaw z Konstytucją należy do Trybunału Konstytucyjnego (art. 188 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), któremu sądy przedkładają taką potrzebę tylko wówczas, gdy powstaną istotne i uzasadnione wątpliwości co do niekonstytucyjności określonych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W rozpoznawanej sprawie, dotyczącej zbadania zgodności art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) oraz równości (art. 32 tejże Konstytucji), w kontekście twierdzeń skarżącego o dyskryminacji ubezpieczonych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej z punktu widzenia braku możliwości uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury w związku z wykonywaniem działalności w szczególnych warunkach, nie występują wątpliwości co do konstytucyjności art. 32 ustawy o emeryturach i rentach.

W podobnej kwestii - dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów art. 29 i 46 ustawy o emeryturach i rentach - znane jest stanowisko zawarte w wyroku z dnia 12 września 2000 r, K. 1/00 (OTK2000 nr 6, poz. 185), w którym Trybunał Konstytucyjny przyjął, że przepisy te, w części w jakiej nie przewidują prawa do wcześniejszej emerytury dla ubezpieczonych, którzy przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę objęci byli ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu niż stosunek pracy - są zgodne z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W motywach tego orzeczenia Trybunał nawiązał do uzasadnienia swojego wcześniejszego wyroku z 22 czerwca 1999 r, K. 5/99 (OTK 1999 nr 5, poz. 100), w którym uznał ustawę o emeryturach i rentach za jeden z tych aktów prawotwórczych, które wprowadziły nowy system emerytalno-rentowy w Polsce. Celem reformy poprzedniego systemu ubezpieczeń społecznych było stworzenie nowego stabilnego systemu w warunkach niekorzystnych trendów demograficzno-ekonomicznych, prowadzących do wzrostu liczby świadczeniobiorców przy jednoczesnym spadku liczby osób płacących składki na ubezpieczenia społeczne. Wśród wielu wad poprzednio obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych postrzegano w szczególności stworzenie zbyt szerokich możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Obniżenie wieku emerytalnego dla szeregu grup zawodowych pogłębiało bowiem trudności z zapewnieniem równowagi finansowej dotychczasowego systemu ubezpieczeń społecznych. Reforma systemu emerytalno-rentowego zmierzała zatem między innymi do ograniczenia, a nie poszerzania, możliwości nabywania uprawnień do wcześniejszej emerytury. Taki usprawiedliwiony społecznie cel wprowadzanej reformy znajduje oparcie w wartościach i normach konstytucyjnych, ponieważ zmierza do urzeczywistnienia prawa do zabezpieczenia społecznego w aktualnych warunkach demograficznych i gospodarczych przez stworzenie efektywnego systemu emerytalno-rentowego, opartego na jednolitych zasadach dla wszystkich ubezpieczonych. Takie założenia nie przekreślały potrzeby, a nawet konieczności ograniczania niektórych uprawnień zagwarantowanych w poprzednim systemie emerytalno-rentowym.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK