reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 3 marca 2005 r. sygn. I UK 189/04

Wyrok SN z dnia 3 marca 2005 r. sygn. I UK 189/04

Prawo do wcześniejszej emerytury dla pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki nie ma charakteru nieutracalnego. Wypłata tej emerytury może zostać wstrzymana, jeżeli ustanie przesłanka niemożliwości kontynuowania zatrudnienia z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki ze względu na jego stan zdrowia (art. 134 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 101 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm. oraz w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, Dz.U. Nr 28, poz. 149 ze zm.).

W kasacji Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego w całości. Jako podstawę kasacji Rzecznik wskazał naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), polegające na przyjęciu przez Sąd Apelacyjny, że możliwe jest wstrzymanie wypłaty wcześniejszej emerytury wyłącznie na podstawie tego przepisu, bez wskazania jako podstawy materialnoprawnej rozstrzygnięcia przepisu określającego okoliczności uzasadniające ustanie prawa do tego świadczenia. Skarżący wniósł o uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku do ponownego rozpoznania. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, dotyczące sytuacji prawnej pracowników pobierających wcześniejsze emerytury na podstawie przepisów powołanego w podstawie kasacji rozporządzenia, polegające na rozstrzygnięciu, czy istnieje możliwość wstrzymania wypłaty tego świadczenia i stwierdzenia ustania do niego prawa w wyniku poprawy stanu zdrowia dziecka, czyniącej zbędne sprawowanie nad nim stałej opieki, w sytuacji braku wyraźnego określenia w przepisach takiej okoliczności, jako uzasadniającej ustanie prawa do takiego świadczenia.

W uzasadnieniu kasacji Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje na podstawie art. 134 ust 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jeśli powstaną okoliczności uzasadniające ustanie tego prawa. Okoliczności uzasadniające ustanie prawa do świadczeń muszą być expressis verbis określone przez ustawodawcę. Z art. 101 pkt 1 ustawy wynika, że prawo do świadczeń ustaje, gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa. Wynikająca z tego przepisu norma ma charakter ogólny i z tego względu jej zastosowanie wymaga określenia przez ustawodawcę warunków, uzasadniających ustanie prawa do świadczeń. Tak się dzieje na przykład w przypadku ustania prawa do świadczeń rentowych z tytułu niezdolności do pracy. Stosownie do art. 107 prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz jej wysokość ulega zmianie, jeżeli w wyniku badania lekarskiego, przeprowadzonego na wniosek lub z urzędu ustalono zmianę stopnia niezdolności do pracy, brak tej niezdolności lub jej ponowne powstanie. Te dwa przepisy (art. 134 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 107) stanowią zatem materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia w zakresie wstrzymania wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z ustaniem prawa do tego świadczenia (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2001 r., II UKN 181/00, OSNAPiUS 2002 nr 17, poz. 418, wyrok Sądu Najwyższego z 6 października 2001 r., II UKN 22/00, OSNAPiUS 2002 nr 10, poz. 247). Także odrębny przepis reguluje okoliczności ustania prawa do renty rodzinnej. Zgodnie z art. 107a wniosek w sprawie wyłączenia z kręgu uprawnionych do renty rodzinnej jest okolicznością powodującą ustanie prawa do renty rodzinnej osoby występującej z takim wnioskiem. Z kolei prawo do świadczeń uzależnionych od okresowej niezdolności do pracy ustaje z upływem okresu, na jaki świadczenie przyznano (art. 102 ust. 1 ustawy), natomiast prawo do renty szkoleniowej ustaje z upływem 6 miesięcy w razie braku wniosku o przedłużenie tego okresu lub w innych okolicznościach, wymienionych w art. 102 ust.2 pkt 2- 4 ustawy. Przepisy ustawy nie regulują szczegółowych warunków ustania prawa do emerytury. Jeśli zatem zostały spełnione określone w ustawie warunki uprawniające do emerytury, to prawo do takiego świadczenia ustaje jedynie w wypadku śmierci świadczeniobiorcy (art. 101 pkt 2 ustawy).

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama