| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 14 lipca 2005 r. sygn. II UK 278/04

Wyrok SN z dnia 14 lipca 2005 r. sygn. II UK 278/04

Umowa o pracę zawarta wbrew elementarnym zasadom uczciwego obrotu prawnego w celu uzyskania za wszelką cenę możliwości skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury jest nieważna jako czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.p.) i nie może stanowić podstawy nabycia prawa do emerytury na mocy art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

W kasacji od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2004 r. pełnomocnik organu rentowego zarzucił naruszenie: po pierwsze -art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „poprzez przyznanie ubezpieczonej prawa do wcześniejszej emerytury, w sytuacji gdy w toku postępowania przed Sądem I instancji zostało wykazane, że umowa o pracę została przez nią zawarta 18 dni przed złożeniem wniosku o emeryturę, wyłącznie w celu zapewnienia ubezpieczonej statusu pracownika, niezbędnego do nabycia przez nią prawa do wcześniejszej emerytury”; po drugie - art. 83 i art. 58 k.c. wobec ich błędnej wykładni „poprzez uznanie, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy czynność prawna - umowa o pracę zawarta przez ubezpieczoną na 18 dni przed złożeniem wniosku o emeryturę nie była czynnością pozorną zawartą w celu obejścia ustawy, poprzez umożliwienie ubezpieczonej nabycia prawa do wcześniejszej emerytury”; po trzecie - art. 233 § 1 k.p.c. „poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, które to uchybienie miało istotny wpływ na wynik sprawy, przez uznanie, że przy ustalonym stanie faktycznym sprawy, zawarcie przez ubezpieczoną umowy o pracę nie było czynnością mającą na celu obejście ustawy i zawartą wyłącznie w celu nabycia przez nią prawa do wcześniejszej emerytury”, wskazując w tym kontekście w uzasadnieniu kasacji między innymi także na okoliczność, że „w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy ubezpieczona przeszła badanie lekarskie, w toku którego świadomie i celowo zataiła fakt choroby reumatycznej, co miało jej umożliwić dopuszczenie do pracy.” Równocześnie, jako okoliczność uzasadniającą przyjęcie kasacji do rozpoznania pełnomocnik organu rentowego wskazał, że zaskarżony wyrok „oczywiście narusza prawo, a w szczególności: - art. 29 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, - art. 58 k.c, - art. 83 k.c, - art. 233 § 1 k.p.c, poprzez uznanie, że zawarta przez ubezpieczoną umowa o pracę, nie była czynnością pozorną mającą na celu obejście ustawy i dokonaną wyłącznie w celu nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, którego to prawa ubezpieczona nie mogłaby uzyskać nie legitymując się statusem pracownika.” W konsekwencji, w kasacji sformułowany został wniosek „ - o wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku, - uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu.”

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Rozwodowa DIVORCED

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »