| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Postanowienie SN z dnia 13 maja 2005 r. sygn. II UZ 23/05

Postanowienie SN z dnia 13 maja 2005 r. sygn. II UZ 23/05

W sprawie o waloryzację emerytury skarżący ma obowiązek wskazać w kasacji wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 3933 § 2 k.p.c.).

Przepis art. 3921 § 1 k.p.c. stanowi, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych kasacja nie przysługuje, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niż-sza niż dziesięć tysięcy złotych, chyba że kasacja wniesiona została w sprawie o przyznanie lub wstrzymanie emerytury lub renty albo o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot sporu określa przedmiot decyzji organu rentowego zaskarżonej do sądu ubezpieczeń społecznych. Ten przedmiot wyznacza również wartość przedmiotu zaskarżenia. Rozpoznawana sprawa dotyczyła waloryzacji emerytury wojskowej. Wartość przedmiotu zaskarżenia powinna stanowić zatem kwota obliczona według reguł określonych w art. 22 k.p.c. jako suma różnicy świadczeń za jeden rok. W związku z tym wartość przedmiotu sporu, a następnie wartość przedmiotu zaskarżenia kasacyjnego, stanowiłaby w rozpoznawanej sprawie kwota różnicy między wysokością emerytury pobieranej przez ubezpieczonego a wysokością emerytury po jej zwaloryzowaniu, za okres jednego roku, ustalona według reguł określonych w art. 22 k.p.c. Pełnomocnik wnioskodawcy nie uczynił zadość wezwaniu Sądu Apelacyjnego do uzupełnienia kasacji poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, wskazując w swym piśmie procesowym z 13 września 2004 r., że nie może oznaczyć wartości przedmiotu zaskarżenia, bowiem nigdy nie została wydana decyzja Wojskowego Biura Emerytalnego przyznająca wnioskodawcy emeryturę, a począwszy od 1986 r. ma on wypłacane świadczenie zaliczkowo na zabezpieczenie. Takie stanowisko skarżącego jest nieusprawiedliwione stanem faktycznym

Rozpoznawana sprawa nie jest sprawą o prawo do emerytury - tę bowiem przyznano ubezpieczonemu, wbrew twierdzeniom jego pełnomocnika - lecz sprawą o wysokość świadczenia emerytalnego. Dopuszczalność kasacji w sprawie o ustalenie nowej wysokości świadczeń podlega natomiast ograniczeniu ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 3921 § 1 k.p.c.), a zatem zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego z 17 listopada 2004 r. należało oddalić jako niezasadne. Ponadto należy zgodzić się z oceną Sądu Apelacyjnego, że wniesiona przez pełno-mocnika skarżącego kasacja (pismo z 27 sierpnia 2004 r.) - podobnie jak uzupełniające ją pismo procesowe z 31 sierpnia 2004 r., wniesione w terminie do zaskarżenia, określonym w art. 3934 k.p.c. - nie przedstawia okoliczności uzasadniających przyjęcie kasacji do rozpoznania (art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c.) , a zatem zawiera wadę konstrukcyjną niepodlegającą uzupełnieniu na wezwanie sądu. Nie sposób bowiem w obszernych, wielostronicowych wywodach doszukać się okoliczności wskazanych w art. 393 § 1 lub § 2 k.p.c., a wielokrotnie powtarzane zarzuty dotyczące rażącego naruszenia prawa i doprowadzenia do nieważności postępowania mogą być zakwalifikowane jedynie jako uzasadnienie podstaw kasacyjnych (art. 3933 § 1 pkt 2 k.p.c.), nie zaś przedstawienie okoliczności uzasadniających rozpoznanie kasacji (art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c.). Kasacja, jako szczególny środek odwoławczy, powinna być sporządzona wyjątkowo starannie przez wnoszącego ją profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych, wyodrębnionych, osobno potraktowanych elementów konstrukcyjnych opisanych w art. 3933 § 1 k.p.c. Tego wymagania formalnego kasacja wniesiona w rozpoznawanej sprawie nie spełnia, co także stanowi o jej niedopuszczalności, na co słusznie zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy oddalił zażalenie na postanowienie o odrzuceniu kasacji na podstawie art. 39814 w związku z art. 3941 § 3 k.p.c.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »