| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Postanowienie SN z dnia 13 maja 2005 r. sygn. II UZ 23/05

Postanowienie SN z dnia 13 maja 2005 r. sygn. II UZ 23/05

W sprawie o waloryzację emerytury skarżący ma obowiązek wskazać w kasacji wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 3933 § 2 k.p.c.).

Postanowienie z 17 listopada 2004 r. o odrzuceniu kasacji zaskarżył zażaleniem pełnomocnik wnioskodawcy, zarzucając naruszenie art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c., art. 379 pkt 4 i 5 k.p.c., art. 3935 k.p.c. w związku z art. 39311 § 1 k.p.c. i art. 3931 pkt 1 i 2 k.p.c. Skarżący wniósł o uchylenie tego postanowienia w całości i merytoryczne rozpoznanie kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego z 17 czerwca 2004 r. jako kasacji uzasadnionej i dopuszczalnej. Skarżący wskazał również, że w sprawie niniejszej nie ma żadnej wartości przedmiotu sporu z braku podstaw prawnych do jej wykazania, wyliczenia czy naliczenia dopóty, dopóki Wojskowe Biuro Emerytalne w S. nie wyda i nie doręczy do rąk powoda konstytutywnego odrębnego, prawotwórczego administracyjnego aktu prawnego - administracyjnej decyzji emerytalnej ustalającej prawo powoda do emerytury wojskowej. Wskazał ponadto, że środek odwoławczy - kasacja - w treści swej zawiera wszystkie warunki formalne i podstawy kasacyjne, o których jest mowa w przepisach art. 3931 pkt 1 i 2 k.p.c. i art. 3933 § 1 i 2 k.p.c.

W dniu 29 stycznia 2005 r. wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu pismo wnioskodawcy, w którym w nawiązaniu do treści kasacji oraz zażalenia wniesionych przez jego pełnomocnika w powyższej sprawie oświadczył on, że „cofam wszelkie i odwołuję wszelkie fikcyjne, hipotetyczne wartości przedmiotu sporu, o ile takie zostały przez kogoś wskazane bez podstawy prawnej z mocą ex tunc, zażalenie i kasację w sprawach [...] podtrzymuję w całości”.

Mając na uwadze treść powyższego pisma wnioskodawcy z dnia 29 stycznia 2005 r., Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 2005 r., po-dając jako sygnaturę akt sprawy numer kontrolki wpływu kasacji [...], umorzył postępowanie kasacyjne, przyjąwszy że wnioskodawca cofnął wniesioną kasację.

Powyższe postanowienie zaskarżył w całości zażaleniem pełnomocnik ubezpieczonego, zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania cywilnego. Skarżący wniósł o uchylenie w całości z mocą ex tunc zaskarżonego postanowienia z 17 lutego 2005 r. i merytoryczne rozpoznanie zażalenia powoda z 20 grudnia 2004 r. na postanowienie Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z 17 listopada 2004 r. odrzucające kasację powoda oraz rozstrzygnięcie sprawy kasacji powoda z 27 sierpnia 2004 r. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 czerwca 2004 r. [...].

Pełnomocnik wskazał w zażaleniu, że w sprawie [...] powód nie cofnął i nie cofa ani wniesionego 20 grudnia 2004 r. zażalenia, ani też kasacji z 27 sierpnia 2004 r. uzupełnionej pismami z 30 sierpnia i 12 października 2004 r. Pismem z 29 stycznia 2005 r. powód cofnął tylko i wyłącznie wskazane bez podstawy prawnej wartości przedmiotu sporu. Natomiast pismem tym z pewnością nie cofnął ani nie cofa zażalenia w sprawie [...], ani kasacji w sprawie [...]. Zdaniem skarżącego interpretacja treści pisma powoda z 29 stycznia 2005 r. przez Sąd Apelacyjny jest błędna, niewłaściwa, bezprawna, bezpodstawna i samowolna.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »