| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Postanowienia SN z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. II UK 46/05

Postanowienia SN z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. II UK 46/05

Odwołanie przez stronę oświadczenia pełnomocnika procesowego o cofnięciu odwołania od decyzji organu rentowego na podstawie art. 93 k.p.c. nie może nastąpić w zażaleniu na postanowienie o umorzeniu postępowania.

W rozpoznawanej sprawie Sąd Okręgowy, aczkolwiek ograniczył się do powołania art. 203 § 4 k.p.c, bez przytoczenia przepisu art. 469 k.p.c. i w konsekwencji bez odniesienia się do dopuszczalności cofnięcia odwołania w kontekście słusznego interesu wnioskodawczyni, w istocie dokonał oceny zasadności jej żądania w świetle zgromadzonego w aktach sprawy materiału oraz przepisów regulujących instytucję zwrotu nienależnego świadczenia z ubezpieczenia społecznego (art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). Rozważania Sądu Okręgowego doprowadziły go do wniosku, iż świadczenie, przyznane skarżącej na podstawie dokumentów, w fałszowaniu których - co sama przyznała - uczestniczyła, było nienależne. Ponadto nie wykazała ona faktu zatrudnienia po dniu 11 października 1997 r. oraz zatrudnienia w Spółce „L.” w P. w latach 1988 -1992. Sąd Apelacyjny, podzielając w pełni ustalenia Sądu pierwszej instancji, poddał ocenie dopuszczalność cofnięcia odwołania w kontekście słusznego interesu wnioskodawczyni (art. 469 k.p.c.) zestawionego z przyjętą bezzasadnością jej żądania zmiany zaskarżonych decyzji organu rentowego, zaś kasacja skutecznie tej oceny nie podważa. Podniesiony argument, że cofnięcie odwołania naruszało słuszny interes wnioskodawczyni, gdyż poczynione w sprawie ustalenia nie wskazywały na wypełnienie hipotezy art. 138 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest bezpodstawny. Argument ten sprowadza się do stwierdzenia, iż skarżąca nie może ponosić konsekwencji prawnych braku będącej w posiadaniu pracodawcy dokumentacji płacowej dotyczącej 1998 r. Tymczasem z nie podważanych ustaleń Sądów obu instancji wynika, że w tym okresie wnioskodawczyni nie pozostawała już w zatrudnieniu w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych [...] w P.W konsekwencji nieuzasadniony jest zarzut naruszenia przepisów postępowania, mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy poprzez naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. polegające na niewyjaśnieniu podstaw faktycznych i prawnych rozstrzygnięcia w zakresie naruszenia art. 469 k.p.c. oraz niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych sprawy w zakresie wysokości przyznanej skarżącej emerytury. Stosownie do art. 3931 pkt 2 k.p.c. podstawą kasacji może być naruszenie nie jakichkolwiek przepisów postępowania, ale tylko takich, których naruszenie mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik sprawy. Przepis art. 328 § 2 k.p.c. wymienia konieczne elementy uzasadnienia orzeczenia sądowego, a jego naruszenie w zakresie wskazanym w kasacji nie może być w niniejszej sprawie kwalifikowane jako wpływające - i to w sposób istotny - na wynik sprawy. W wyroku z dnia 27 czerwca 2001 r., II UKN 446/00 (OSNP 2003 nr 7, poz. 182) Sąd Najwyższy stwierdził, iż uzasadnienie wyroku wyjaśnia przyczyny, dla jakich orzeczenie zostało wydane, sporządzane jest już po rozstrzygnięciu sprawy i w tej sytuacji sporządzenie go nawet z naruszeniem wymagań ustawowych tylko wyjątkowo może być uznane za wpływające istotnie na sposób rozstrzygnięcia. Należy przy tym zauważyć, iż - wbrew stanowisku skarżącej - uzasadnienie postanowienia Sądu drugiej instancji zawiera wyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej uznania cofnięcia przez pełnomocnika wnioskodawczyni odwołania od decyzji organu rentowego za nienaruszające jej słusznego interesu, z powołaniem się na ustalenia poczynione przez Sąd Okręgowy oraz przytoczeniem przepisów prawa.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »