| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Uchwała SN z dnia 14 czerwca 2006 r. sygn. I UZP 3/06

Uchwała SN z dnia 14 czerwca 2006 r. sygn. I UZP 3/06

Wysokość emerytury ubezpieczonej, która w stanie prawnym obowiązującym po dniu 1 lipca 2004 r. nabyła prawo do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 ze zm.), pobierała wcześniejszą emeryturę przyznaną na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 27), podlega ustaleniu przy zastosowaniu art. 53 ust. 3 i 4 tej ustawy.

W apelacji od powołanego wyroku Bożenna S wnosiła o jego zmianę i uwzględnienie w całości jej wniosku z 31 maja 2005 r. Podnosiła, że obecnie przyznana emerytura jest nowym świadczeniem, które powinno być obliczone przy zastosowaniu aktualnej kwoty bazowej.

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, rozpoznając apelację, zwrócił przede wszystkim uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2005 r. (I UK 120/04, OSNP 2005 nr 16, poz. 257). Zdaniem Sądu, akceptując stanowisko zajęte w tym orzeczeniu należy dojść do przekonania, że ustalenie wysokości należnej wnioskodawczyni od 1 maja 2005 r. emerytury na podstawie art. 27 ustawy jest nowym świadczeniem, pomimo, że poprzednio pobierała on emeryturę wcześniejszą. Skoro więc jest to nowe świadczenie, to podstawę wymiaru tej emerytury można ustalić według art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy obliczyć jej wysokość. Zgodnie jednak z art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach, podstawę wymiaru emerytury ma stanowić podstawa wymiaru poprzedniej emerytury. Z kolei z dniem 1 lipca 2004 r. do art. 53 ustawy został dodany ust. 3, nakazujący stosowanie „...tej samej kwoty bazowej, którą ostatnio przyjęto do ustalenia podstawy wymiaru." Oznacza to, że przy zastosowaniu tej zasady wysokość nowej emerytury będzie tej samej wysokości co poprzednio obliczona wysokość emerytury wcześniejszej. Konieczność przyjęcia podstawy wymiaru poprzedniej emerytury i poprzednio stosowanej kwoty bazowej spowoduje zróżnicowanie sytuacji emerytów i rencistów, na korzyść rencistów. Podstawa wymiaru emerytury osoby, która wcześniej miała prawo do renty może bowiem być ustalona na nowo na podstawie art. 15 ustawy o emeryturach i rentach i przy zastosowaniu aktualnej kwoty bazowej, jako że art. 53 ust. 3 ustawy nie dotyczy jej art. 21 ust. 1 pkt 2.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Ustawa o e. i r. z FUS w dziale I Przepisy ogólne w rozdziale 4 Podstawa wymiaru emerytur i rent określa w art. 15 sposób ustalania podstawy wymiaru tych świadczeń. Nie wchodząc w szczegóły, wystarczy stwierdzić, że obliczenie podstawy wymiaru wymaga przemnożenia uprzednio ustalonego wskaźnika podstawy wymiaru przez kwotę bazową, o której mowa w art. 19; jest to kwota obowiązująca w momencie ustalania podstawy wymiaru. Przepis art. 21 przewiduje modyfikację ustalenia podstawy wymiaru emerytury w przypadku osób, które wcześniej miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz osób, które wcześniej korzystały z emerytury (tzw. emerytury wcześniejszej). W tym drugim przypadku podstawę wymiaru emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego stanowi podstawa wymiaru emerytury w wysokości uwzględniającej rewaloryzację oraz wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w okresie następującym po ustaleniu prawa do emerytury (art. 21 ust. 2 pkt 1 w związku z ustęp. 1 pkt 1). Z przytoczonych uregulowań wynika, że stanowiąca element ustalenia podstawy wymiaru emerytury kwota bazowa jest kwotą obowiązującą w czasie ustalenia prawa do emerytury wcześniejszej.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »