| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 7 marca 2006 r. sygn. I UK 195/05

Wyrok SN z dnia 7 marca 2006 r. sygn. I UK 195/05

Sąd ubezpieczeń społecznych, przyznając prawo do emerytury, ma obowiązek ustalić wszystkie jej warunki, nawet gdy organ rentowy w decyzji negatywnie ocenił tylko niektóre z nich, bez rozpoznania pozostałych (art. 47714 § 2 k.p.c.).

Odnośnie do drugiego zarzutu kasacji, to stwierdzić należy, że nie dopuszcza ona, aby czas oddelegowania górnika na szkolenie lub kurs mógł być zaliczony do okresu pracy stałej pod ziemią uprawniającego do emerytury górniczej na podstawie art. 48 ustawy. Zarzut ten nie ma jednak argumentacji prawnej w uzasadnieniu kasacji. Niemniej, nie mógł zostać uznany za niezasadny, gdyż w takim samym stopniu ogólności rozpoznały tę kwestię Sądy obu instancji. Zasadą winno być, że prawo do emerytury górniczej bez względu na wiek uzasadnia praca górnicza pod ziemią wykonywana stale i w pełnym wymiarze. Wobec takiej samej regulacji w ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (art. 10 ust. 1 -Dz.U. Nr 5, poz. 32 ze zm.), aktualne pozostaje orzecznictwo zwracające uwagę na ścisłą wykładnię pojęcia pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze pod ziemią (por. uchwała Sądu Najwyższego z 18 grudnia 1985 r, III UZP 46/85, OSNCP 1986 nr 7-8, poz. 116; wyroki Sądu Najwyższego: z 21 listopada 1985 r, II URN 188/85, PiZS 1986 nr 3, s. 73 i z 24 stycznia 1997 r, II UKN 58/96, OSNAPiUS 1997 nr 18, poz. 348). W kwalifikacji takiej pracy znaczenie podstawowe ma zajmowane stanowisko, które w pierwszej kolejności określa czy praca w kopalni jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze pod ziemią. Jednakże w sprawie chodzi o kursy oraz szkolenia i tu wydaje się niesporne to, że ubezpieczony nie wykonywał w tym czasie pracy pod ziemią. Dotychczasowa ocena zagadnienia jest jednak zbyt ogólna, tak w decyzji organu rentowego, jak i w zaskarżonym rozstrzygnięciu. Brak jest więc podstaw do zajęcia jednoznacznego stanowiska. Niemniej, wątpliwe może być założenie a priori, że każdy kurs i szkolenie podlega wyłączeniu z okresu pracy na stanowisku, na którym praca wykonywana jest stale i w pełnym wymiarze pod ziemią. Niektóre szkolenia stanowią obowiązek pracownika i odbywają się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy (art. 2373 k.p.). Są więc ściśle powiązane z wykonywaną pracą i z samej istoty usprawiedliwiają niewykonywanie przez pracownika jego podstawowej pracy. Nie wydaje się więc, aby tego rodzaju konieczne szkolenie było zasadnie wyłączane z okresu pracy uprawniającego do szczególnej emerytury górniczej. Konieczność dokonania podobnej oceny zagadnienia odnosi się jednak do wszystkich szkoleń i kursów, w których ubezpieczony uczestniczył. Z braku pełnych ustaleń i prawnej oceny sprawy w tym zakresie, przedwczesne jest tu podjęcie wiążących rozważań prawnych. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, przy dalszym znaczeniu tego zagadnienia dla jej rozstrzygnięcia, konieczne będzie dokonanie ustaleń o kursach i szkoleniach ubezpieczonego, jak również przedstawienie prawnej argumentacji przemawiającej za pozytywną lub negatywną kwalifikacją jego szkoleń i kursów jako okresu pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze pod ziemią.

Z tych motywów Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji na mocy art. 39315 § 1 k.p.c.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Agata Klima - Nowak

Adwokat Agata Klima - Nowak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »