| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. I UK 266/06

Wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. I UK 266/06

1. Nie można uznać za prawidłowe podanie podstawy prawnej decyzji powołania się przez organ rentowy na całą ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), bez wskazania konkretnego przepisu tej ustawy. 2. Wydanie przez organ rentowy nowej decyzji, także co do świadczenia będącego przedmiotem wcześniejszej decyzji i postępowania wcześniej zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu, wszczętego w wyniku wniesienia od niej odwołania, uprawnia ubiegającego się o świadczenie do wniesienia kolej­nego odwołania do sądu, a wszczęta w ten sposób sprawa cywilna nie jest sprawą o to samo świadczenie w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

W wyniku apelacji wniesionej przez ubezpieczonego Sąd Apelacyjny w Kato­wicach zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego i poprzedzającą go decyzję or­ganu rentowego w ten sposób, że przyznał Zbigniewowi Z. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w okresie od 1 lipca 2002 r. do 31 marca 2007 r.

W wyniku uzupełnienia postępowania dowodowego - poprzez zażądanie do­kumentacji lekarskiej z leczenia ubezpieczonego w poradni neurologicznej i przy­chodni rejonowej oraz dopuszczenie dowodu z opinii uzupełniającej biegłego lekarza specjalisty z zakresu psychiatrii - Sąd Apelacyjny ustalił, że wnioskodawca jest częściowo niezdolny do pracy co najmniej od sierpnia 2001 r. (a nie od marca 2002 r., jak przyjął Sąd Okręgowy). Wskazuje na to treść adnotacji w kartotekach z poradni neurologicznej i ogólnej, które są wprawdzie dość lakoniczne, jednak zawierają wie­lokrotne informacje o zaburzeniach lękowych ubezpieczonego stwierdzonych już przed 8 października 2001 r. (jest to graniczna data 18 miesięcy od ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych), w tym także o zaburzeniach, w czasie których interwenio­wało pogotowie ratunkowe. Okres występowania lęków przed 8 października 2001 r. podawany był przez ubezpieczonego w trakcie wywiadów w okresie jego hospitaliza­cji w szpitalu psychiatrycznym. W sierpniu 2001 r. ubezpieczony kilkakrotnie, w krót­kim okresie czasu, zmuszony był korzystać z pomocy pogotowia ratunkowego z po­wodu napadów lęku, można więc uznać, że zaburzenia lękowe znacząco utrudniały mu funkcjonowanie. Stan zdrowia ubezpieczonego nie uległ od tamtej pory zmianie. Chociaż wnioskodawca regularnie leczy się psychiatrycznie, napady lęku występują nadal. Ubezpieczony jest nadal niezdolny do wykonywania pracy zgodnej z pozio­mem posiadanych kwalifikacji. Dotychczasowy przebieg choroby ubezpieczonego i mała skuteczność oddziaływań terapeutycznych sugerują przewlekły i oporny na le­czenie proces chorobowy. W tej kwestii Sąd Apelacyjny podzielił wnioski uzupełniającej opinii biegłego lekarza psychiatry. Mając na uwadze wnioski wynikające z do­wodów przeprowadzonych w toku postępowania apelacyjnego, Sąd drugiej instancji uwzględnił apelację i przyznał wnioskodawcy prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 lipca 2002 r. do 31 marca 2007 r.

Sąd Apelacyjny przyjął - na podstawie dokonanych ustaleń - że co najmniej od sierpnia 2001 r. do chwili wydania wyroku oraz na przyszłość (do marca 2007 r.) ubezpieczony jest niezdolny do wykonywania pracy w charakterze pomiarowego pod ziemią, czyli pracy zgodnej z poziomem jego kwalifikacji zawodowych; jest zatem częściowo niezdolny do pracy w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.). Ponieważ ostatni okres składkowy - pobierania zasiłku dla bezrobotnych (art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) - upłynął 8 kwietnia 2000 r., zatem niezdolność do pracy powstała w okresie, o jakim mowa w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Jednocześnie są spełnione wymagania określone w art. 57 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Ubezpieczony nabył zatem prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy poczynając od 1 lipca 2002 r., czyli od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek (art. 129 ust. 1 ustawy).

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »