| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Staż emerytalny a prawo do emerytury

Staż emerytalny a prawo do emerytury

Staż emerytalny wpływa na prawo do emerytury. Od niego zależy również wysokość emerytury. Jak poprawnie obliczyć staż emerytalny za pomocą kalkulatora?

Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przy ustalaniu prawa do emerytury osoby, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny i utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej z FUS z powodu odzyskania zdolności do pracy, uwzględnia się również okresy pobierania tej renty, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, oraz okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

Możliwość doliczenia okresu pobierania renty dotyczy wyłącznie tych osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Nie podlega on zatem uwzględnieniu przy ustalaniu uprawnień do emerytury przysługującej w obniżonym wieku, czy też bez względu na wiek.

Okres pobierania renty podlega doliczeniu wyłącznie w wymiarze niezbędnym do ustalenia prawa do emerytury. Doliczenie okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy prawo do renty ustało wskutek odzyskania zdolności do pracy. Okres ten nie podlega zatem doliczeniu w przypadku, gdy o emeryturę ubiega się osoba nadal uprawniona do tej renty.

Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy nie jest uwzględniany przy ustalaniu wysokości emerytury.

Nie jest to bowiem ani okres składkowy, ani nieskładkowy w rozumieniu ustawy emerytalnej, a tylko te dwa okresy podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu wysokości emerytury (pominąwszy szczególne rozwiązania dot. okresów rolnych). Natomiast doliczenie tego okresu może zdecydować o podstawie prawnej przyznania emerytury, a więc o tym, czy zostanie przyznana emerytura przewidziana w art. 27 ustawy emerytalnej, gdzie wymagany staż wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, czy w art. 28 - gdzie wymagany jest staż o 5 lat krótszy (odpowiednio 15 i 20 lat). Jest to o tyle istotne, że emerytura przyznawana na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej podlega podwyższeniu do świadczenia najniższego, a emerytura przyznana w myśl art. 28 tej ustawy - nie jest objęta tą gwarancją i jest wypłacana w faktycznie ustalonej wysokości.

PRZYKŁAD

W styczniu 2014r. wniosek o emeryturę złożyła kobieta urodzona w 1948r., która na przestrzeni życia udowodniła następujące okresy:

  • od 1 października 1964 r. do 30 września 1973 r. - praca w gospodarstwie rolnym rodziców (okres uzupełniający - 9 lat),
  • od 1 kwietnia 1980 r. do 31 marca 1989 r. - prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (okres składkowy - 9 lat),
  • od 1 sierpnia 1989 r. do 30 września 1994 r. - pobieranie okresowej renty inwalidzkiej według II grupy inwalidów, przyznanej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (okres pobierania renty - 5 lat i 2 miesiące).

Przy ustalaniu prawa do emerytury ZUS uwzględni: 9 lat okresów składkowych oraz 9 lat okresów pracy w gospodarstwie rolnym, a więc łącznie 18 lat. Okres ten zostanie dopełniony 2 latami pobierania renty inwalidzkiej. Ubezpieczona uzyska zatem prawo do emerytury przysługującej na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej, a jeśli jej wysokość okaże się niższa od emerytury najniższej - emerytura ustalona zostanie w wysokości świadczenia najniższego

Pominięcie tego okresu przy wypisywaniu stażu emerytalnego spowoduje, że - w przypadku wybrania z listy wariantu "Kobieta wiek 60 lat, staż 20 lat" kalkulator wyemituje komunikat o treści "Wprowadzony staż nie uprawnia do emerytury!". Jeśli wybiorą Państwo wariant "Kobieta - wiek 60 lat, staż 15 lat" - kalkulator ustali wysokość emerytury w kwocie faktycznie obliczonej, a jeśli okaże się niższa od emerytury najniższej - bez jej podwyższenia do kwoty świadczenia najniższego.

Przy ustalaniu prawa do emerytury dolicza się wyłącznie okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie podlega zatem uwzględnieniu okres, w którym prawo do tej renty było zawieszone, np. z uwagi na pobieranie innego, korzystniejszego świadczenia, a tym samym okresu takiego nie można uwzględnić przy wypełnianiu rubryki "Liczba okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy".

Polecamy także: Przejście z OFE do ZUS

PRZYKŁAD

W maju 2014 r. wniosek o emeryturę złożyła 64 - letnia ubezpieczona, która udowodniła - między innymi - okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta została przyznana na okres od 1 grudnia 2000 r. do 30 listopada 2006 r., z tym, że od 1 stycznia 2002 r. zainteresowana pobiera rentę rodzinną, jako świadczenie korzystniejsze.

Jeżeli wymiar udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych (oraz ew. rolnych) jest niewystarczający do przyznania emerytury, można je uzupełnić okresem pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta była pobierana od 1 grudnia 2000 r. do 31 grudnia 2001 r. (od 1 stycznia 2002 r. pobierana jest renta rodzinna), a więc przez okres 1 roku i 1 miesiąca.

W takim przypadku w rubryce "Liczba lat, miesięcy i dni okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy" należy wpisać 1 rok i 1 miesiąc.

Źródło: mojaemerytura.zus.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »