| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Staż emerytalny a prawo do emerytury

Staż emerytalny a prawo do emerytury

Staż emerytalny wpływa na prawo do emerytury. Od niego zależy również wysokość emerytury. Jak poprawnie obliczyć staż emerytalny za pomocą kalkulatora?

Obliczając jedną trzecią okresów składkowych bierze się pod uwagę cały udowodniony okres składkowy, tj. lata, miesiące i dni. Przyjmuje się, że 1/3 roku to 4 miesiące, miesiąc to 30 dni, a zatem 1/3 miesiąca to 10 dni, a dni pozostałe w wyniku dzielenia zaokrągla się do pełnych dni.

PRZYKŁAD

Kobieta urodzona w listopadzie 1947 r., ubiegająca się o emeryturę powszechną, a więc wymagającą udowodnienia co najmniej 20 - lat okresów składkowych i nieskładkowych albo 15 lat dla uzyskania tzw. emerytury niepełnej, przebyła następujące okresy:

  • od 1 października 1965 r. do 30 września 1970 r. - studia wyższe (okres nieskładkowy - 5 lat),
  • od 1 stycznia 1971 r. do 31 grudnia 1973 r. - okres wychowywania dzieci w wieku do lat 4 (okres nieskładkowy - 3 lata),
  • od 1 listopada 1970 r. do 11 grudnia 1986 r. - pozostawała na utrzymaniu męża,
  • od 12 stycznia 1987 r. - do 31 grudnia 1995 r. - pobyt za granicą, w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o zabezpieczeniu społecznym,
  • od 16 sierpnia 2001 r. do 30 listopada 2013 r. - zatrudnienie w ramach stosunku pracy (12 lat, 3 miesiące i 15 dni).

Łączny wymiar udowodnionych okresów składkowych to 12 lat, 3 miesiące i 15 dni. Przy ustalaniu emerytury można zatem uwzględnić okresy nieskładkowe w rozmiarze ograniczonym do 1/3 okresów składkowych, tj. w wymiarze 4 lata, 1 miesiąc i 5 dni (a nie - jak udowodniła zainteresowana - 8 lat). Łącznie więc ubezpieczona udowodniła 16 lat, 4 miesiące i 20 dni okresów składkowych i nieskładkowych. Uzyska zatem emeryturę niepełną, a do obliczenia wysokości świadczenia ZUS przyjmie 12 lat i 3 miesiące okresów składkowych oraz 4 lata i 1 miesiąc okresów nieskładkowych.

Przy ustalaniu wysokości emerytury, okresy nieskładkowe uwzględnia się licząc po 0,7% podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok tych okresów, z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie

Ustawa emerytalna przewiduje możliwość zaliczania do stażu wymaganego do przyznania emerytury okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie. Legitymowanie się wyłącznie tymi okresami nie uprawnia do przyznania emerytury z ustawy emerytalnej, natomiast okresy te przyjmuje się do ustalenia prawa do emerytury w przypadku, gdy udowodnione okresy składkowe i nieskładkowe są niewystarczające do ustalenia prawa do tego świadczenia. Okresów pracy w gospodarstwie rolnym nie uwzględnia się, jeżeli zostały zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Okresy pracy w gospodarstwie rolnym, które są przyjmowane przy ustalaniu prawa do emerytury oraz jej wysokości, zostały wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy emerytalnej.

Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie uwzględnia się - bez względu na ich faktyczny wymiar - jedynie w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do emerytury - po uprzednim zliczeniu okresów składkowych i nieskładkowych.

Przy ustalaniu, czy został spełniony warunek posiadania okresu wymaganego do ustalenia prawa do emerytury, w pierwszej kolejności bada się liczbę udowodnionych lat składkowych i nieskładkowych (w rozmiarze nie przekraczającym 1/3 uwzględnionych okresów składkowych). Okresy pracy w gospodarstwie rolnym przyjmuje się dopiero wówczas, gdy okresy składkowe i nieskładkowe są zbyt krótkie i nie zezwalają na przyznanie emerytury. Zwracamy uwagę, że w tabeli dotyczącej okresów, okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie należy wpisać w dwóch miejscach. W rubryce "Liczba okresów pracy w gospodarstwie rolnym, za które opłacono składkę" należy wpisać wyłącznie te okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne rolników, np. 2 lata i 6 miesięcy. Są to okresy przypadające począwszy od 1 lipca 1977 r. Ma to istotne znaczenie przy obliczaniu tzw. części składkowej lub zwiększenia rolnego. Natomiast w rubryce "Liczba okresów pracy w gospodarstwie rolnym, za które nie opłacono składki" wpisujemy okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie przebyte przed dniem 1 lipca 1977 r.

Zobacz również: ZUS czy OFE - do kiedy wybór?

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »