| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Staż emerytalny a prawo do emerytury

Staż emerytalny a prawo do emerytury

Staż emerytalny wpływa na prawo do emerytury. Od niego zależy również wysokość emerytury. Jak poprawnie obliczyć staż emerytalny za pomocą kalkulatora?

W przypadku, gdy ubezpieczony w tym samym czasie podlegał ubezpieczeniom z różnych tytułów (umowa o pracę i prowadzenie działalności gospodarczej, za którą dobrowolnie opłacał składki), lub jednocześnie podlegał ubezpieczeniu i przebywał okres nieskładkowy, lub dwa okresy nieskładkowe w tym samym czasie, np. w okresie studiów sprawował opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 4 - zarówno przy ustalaniu prawa do emerytury, jak i jej wysokości okresów tych nie sumuje się, ani też nie uwzględnia ich w zwiększonym wymiarze.

PRZYKŁAD

Kobieta ubiegająca się o emeryturę przysługującą z tytułu ukończenia 60 lat i udowodnienia 15 - letniego stażu emerytalnego, przebyła następujące okresy:

od 1 czerwca 1967 r. do 31 lipca 1977 r. - okres zatrudnienia w ramach stosunku pracy (10 lat i 2 miesiące),
od 1 października 1972 r. do 30 września 1976 r. - okres studiów wyższych - wieczorowych (4 lata),
od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. - umowa agencyjna (2 lata).

Wnioskodawczyni zsumowała powyższe okresy i uznała, iż posiada staż emerytalny w wymiarze przekraczającym 16 lat, a więc wystarczającym do przyznania tzw. niepełnej emerytury. Jednak tak nie jest. Czteroletni okres studiów wyższych zbiega się bowiem w czasie z okresem zatrudnienia, a zatem nie może być uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury (uwzględnieniu podlega jako korzystniejszy - okres zatrudnienia). Zainteresowana udowodniła zatem okres składkowy w wymiarze 12 lat i 2 miesiące, co nie daje jej uprawnień emerytalnych.

Okresy składkowe

Okresami składkowymi - między innymi:

  • okresy ubezpieczenia, tj. przypadające od dnia 1 stycznia 1999 r.:
  • okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
  • okresy nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek - zarówno wtedy, gdy tytuł podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym istniał do końca roku kalendarzowego, jak również gdy ustał przed końcem roku, lecz po opłaceniu składek od rocznej podstawy wymiaru.
  • okresy opłacania składki na ubezpieczenie społeczne (od 15 listopada 1991 r. do 31grudnia 1998 r.) oraz okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne, albo za które nie było obowiązku opłacania składki, przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r.

Wszystkie te okresy są wymienione w art. 6 ustawy emerytalnej.

Przy ustalaniu okresu uprawniającego do świadczeń dla płatników składek, zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia, (np. ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących), nie uwzględnia się okresów, za które nie zostały opłacone składki, mimo podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom w tym okresie.

Okresem składkowym (ani nieskładkowym) nie jest okres urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie art. 174 § 2 Kodeksu pracy, stanowiący przerwę w realizacji obowiązków i praw pracowniczych. W okresie tym ani nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym okres ten nie może zostać zakwalifikowany jako składkowy.

Przy obliczaniu wysokości emerytury, okresy składkowe uwzględnia się w wymiarze po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok tych okresów, z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Okresy nieskładkowe

Okresy nieskładkowe to - wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej - okresy braku aktywności zawodowej, które - z uwagi na ich specyfikę - w pełni uzasadniają uwzględnienie ich przy ustalaniu prawa do emerytury. Są to - między innymi - okresy pobierania zasiłków chorobowych, wychowywania dzieci w wieku do lat 4, studiów wyższych czy studiów doktoranckich. Odmiennie niż ma to miejsce w przypadku okresów składkowych - ustawa emerytalna przewiduje ograniczenia przy uwzględnianiu okresów nieskładkowych.

Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz jej wysokości okresy nieskładkowe przyjmuje się w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej uwzględnionych okresów składkowych.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »