| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy wystawianiu pracownikowi ZUS Rp-7

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy wystawianiu pracownikowi ZUS Rp-7

Jestem kadrową w firmie zatrudniającej kilkunastu pracowników. Jeden z nich ukończy niedługo 65 lat i pod koniec 2012 r. zamierza przejść na emeryturę ustalaną na starych zasadach. Niedawno zwrócił się do nas o wystawienie zaświadczenia ZUS Rp-7. Pracownik ten jest u nas zatrudniony nieprzerwanie od 1 stycznia 2000 r. W tym czasie, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, wypłacaliśmy mu różne nagrody (w tym nagrodę jubileuszową za 10 lat pracy) oraz dodatki. Dwukrotnie otrzymał również od nas zapomogę pieniężną. Czy wszystkie te składniki powinniśmy uwzględnić przy wystawianiu zaświadczenia? Czy przy sporządzaniu tego dokumentu musimy wykazać jego zarobki ze wszystkich lat zatrudnienia, w tym wynagrodzenie wypłacone w 2012 r.?

WAŻNE!

W ZUS RP-7 uwzględnia się tylko te składniki wynagrodzenia, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przepisy regulujące zasady oskładkowania poszczególnych składników przed 1 stycznia 1999 r. ulegały na przestrzeni lat licznym zmianom. Pracodawca zatrudniający pracownika przed tą datą powinien więc w razie wątpliwości skorzystać z informatora zamieszczonego na stronach internetowych ZUS „Składniki przychodu pracowników podlegające wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego”. Jeśli nie znajdzie i tam pomocy, wówczas nie powinien wykazywać określonego składnika w tabeli zamieszczonej w pkt 3 zaświadczenia, lecz podać w pkt 6 („dodatkowe uwagi”) kwotę, datę wypłaty, tytuł wypłaty i okres.

W przypadku pracownika, którego Państwo zatrudniają, nie powinno być jednak problemu z określeniem prawidłowej kwoty wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód zdefiniowany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, m.in. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody czy ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pracodawca nie powinien natomiast opłacać składek od składników wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. m.in. od:

  • nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat,
  • odpraw pieniężnych przysługujących w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
  • odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
  • świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zapomóg losowych w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby.

Wszystkie wymienione wyżej składniki wynagrodzenia nie podlegają wliczeniu przez ZUS przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury. Nie powinien więc ich również uwzględniać pracodawca wystawiający zaświadczenie na formularzu ZUS Rp-7.

Wypełniając tabelkę zamieszczoną w punkcie 3 zaświadczenia ZUS Rp-7 wszystkie składniki wynagrodzenia powinni Państwo doliczyć do roku, za który przysługują, bez względu na to, kiedy zostały wypłacone. Jeśli jednak nie jest możliwe ustalenie okresu, za który dana wypłata przysługuje, należy doliczyć ją do roku, w którym została wypłacona.

PRZYKŁAD

W sierpniu br. pracownik zwrócił się o wystawienie zaświadczenia ZUS Rp-7 do pracodawcy, który zatrudnia go od 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z umową o pracę, w styczniu każdego roku zatrudnienia wypłacał on pracownikowi, oprócz wynagrodzenia za styczeń, również nagrodę roczną za poprzedni rok kalendarzowy. Od tej nagrody miał obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Sporządzając zaświadczenie ZUS Rp-7 pracodawca powinien zaliczyć nagrodę roczną do przychodu za dany rok, za który przysługiwała (tj. nagrodę wypłaconą w styczniu 2010 r. do przychodu za 2009 r., nagrodę wypłaconą w styczniu 2011 r. do przychodu za 2010 r., a nagrodę wypłaconą w styczniu 2012 r. do przychodu za 2011 r.).

PRZYKŁAD

Pracownica zwróciła się o wystawienie zaświadczenia na druku ZUS Rp-7 do pracodawcy, u którego jest zatrudniona jako księgowa od marca 2010 r. W lutym 2011 r. pracodawca ten wypłacił jej, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, premię bilansową. Ze względu na charakter tej wypłaty nie było możliwe ustalenie okresu, za który ta premia przysługiwała. W związku z tym, wypełniając zaświadczenie ZUS Rp-7, pracodawca powinien uwzględnić kwotę tej premii w przychodzie za rok, w którym została wypłacona, tj. za 2011 r.

Podstawa prawna:

  • art. 15, art. 53, art. 125 i art. 125a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
  • art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • § 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412),
  • § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »