| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Postępowanie przed sądem pracy

Postępowanie przed sądem pracy

Spory pracownicze to dla każdego pracodawcy sprawa newralgiczna. Są one wpisane w ryzyko prowadzonej działalności, ale i tak potrafią przysporzyć sporo kłopotów. Prawo pracy jest przy tym tą dziedziną, w której większość sporów jest rozstrzygana na drodze sądowej. Inne możliwości rozstrzygania sporów - takie jak choćby komisje pojednawcze czy sądownictwo polubowne - mają mniejsze znaczenie.

• Roszczenia pracownika o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie (art. 45 k.p.)

Są to jedne z najczęstszych spraw wytaczanych przez pracowników przeciwko pracodawcom.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem nawet wadliwe, a więc dokonane z rażącym naruszeniem przepisów, jest skuteczne. W efekcie pracownik traci pracę. Dopiero sąd pracy jest w stanie przywrócić zachwianą równowagę między stronami, czy to reaktywując stosunek pracy czy też orzekając o odszkodowaniu. Skoro zatem prawo pracy nie zna bezwzględnej nieważności oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy, to pracownik jest niejako zmuszony do zabiegania o wsparcie sądu. Od tej zasady istnieje jednak bardzo ważny wyjątek dotyczący umowy o pracę na czas określony. Umowa taka co do zasady jest w zwykłym trybie nierozwiązywalna. Dlatego problemem jest wypowiedzenie umowy, gdy w treści umowy o pracę nie przewidziano w ogóle takiej możliwości. Przeważające w tym wypadku zdanie mówi o nieważności takiego wypowiedzenia. Do obrony jest jednak również pogląd przeciwny - wskazujący na bezskuteczność wypowiedzenia i powstanie w ten sposób roszczenia odszkodowawczego po stronie pracownika.

• Roszczenia pracownika związane z rozwiązaniem umowy o pracę (art. 56 i nast. k.p.)

Sprawy te będą dotyczyć przede wszystkim zasadności i skuteczności wypowiedzenia (zwłaszcza gdy dotyczą umów o pracę na czas nieokreślony), rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz ewentualnie wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez zatrudnienia. W grę będą tu wchodziły roszczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę w tzw. trybie dyscyplinarnym (tj. bez wypowiedzenia z winy pracownika - art. 52 k.p.) albo bez wypowiedzenia bez winy pracownika (art. 53 k.p.).

W pierwszym wypadku najczęściej będzie chodziło o ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Nieco rzadziej będzie to przestępstwo pracownika, które uniemożliwia zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku albo definitywna utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu. Kodeks pracy nie podaje definicji pojęcia ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Zgodnie z ustaloną praktyką i orzecznictwem, ciężkie naruszenie przez pracownika jego obowiązków pracowniczych następuje wówczas, gdy jego działanie lub zaniechanie cechuje wina umyślna lub rażące niedbalstwo. O istnieniu winy pracownika wnioskuje się na podstawie całokształtu okoliczności związanych z zachowaniem pracownika.

Uzasadnieniem dla dyscyplinarnego zwolnienia będzie np.:

• zakłócanie porządku i spokoju w pracy (wyrok SN z 26 maja 1992 r., I PRN 22/92, PiZS 1992/10/85),

• opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia lub stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym (wyrok SN z 19 marca 1984 r., I PR 33/84, OSNCP 1984/11/197),

• bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, zagrażająca istotnym interesom pracodawcy (wyrok SN z 12 czerwca 1997 r., I PKN 211/97, OSNP 1998/11/323),

• świadczenie przez radcę prawnego prywatnych usług prawniczych w czasie przeznaczonym na obsługę pracodawcy (wyrok SN z 8 maja 1997 r., I PKN 129/97, OSNP 1998/6/177),

• pobranie przez głównego księgowego zaliczki bez zgody pracodawcy (wyrok SN z 17 listopada 1998 r., I PKN 305/98, OSNP 1999/21/689),

• ubliżanie współpracownikom (wyrok SN z 29 czerwca 2005 r., I PK 290/04, OSNP 2006/9-10/149),

• świadome organizowanie przez pracownika równoczesnego przejścia kilku pracowników do pracodawcy prowadzącego działalność konkurencyjną (wyrok SN z 5 kwietnia 2005 r., I PK 208/04, OSNP 2006/1-2/3),

• wejście bez uprawnień do systemu komputerowego kontrahenta pracodawcy i usunięcie z niego plików znajdujących się na serwerze sieciowym (wyrok SN z 12 stycznia 2005 r., I PK 142/04, OSNP 2005/16/242).

Czytaj także

Autor:

radca prawny

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »