| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Postępowanie przed sądem pracy

Postępowanie przed sądem pracy

Spory pracownicze to dla każdego pracodawcy sprawa newralgiczna. Są one wpisane w ryzyko prowadzonej działalności, ale i tak potrafią przysporzyć sporo kłopotów. Prawo pracy jest przy tym tą dziedziną, w której większość sporów jest rozstrzygana na drodze sądowej. Inne możliwości rozstrzygania sporów - takie jak choćby komisje pojednawcze czy sądownictwo polubowne - mają mniejsze znaczenie.

Apelacja

Jeśli w sądzie pracy zapadnie niekorzystny dla pracodawcy wyrok, to należy wnieść apelację. Jest to zwykły środek odwoławczy w postępowaniu sądowym.

Treść apelacji

Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako I instancji (np. w przypadku roszczeń powyżej 75 000 zł) - sąd apelacyjny.

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

• oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,

• zwięzłe przedstawienie zarzutów,

• uzasadnienie zarzutów,

• powołanie w razie potrzeby nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem I instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,

• wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

WAŻNE!

Apelację wnosi się do sądu, który wydał wyrok, a nie do sądu wyższej instancji.

Skutki braków formalnych

Na wypadek ewentualnych braków formalnych pisma to właśnie niższy sąd jest władny do żądania ich usunięcia i w ogóle do wstępnego badania pisma. Takie postępowanie jest jeszcze dodatkowo umotywowane koniecznością sporządzenia uzasadnienia. Można bowiem skarżyć samą sentencję wyroku, ale trudno jest wtedy podnieść racjonalne argumenty przeciw tokowi rozumowania sądu, gdyż nie jest on dokładnie znany (sąd jest zobowiązany podać motywy orzeczenia, ale tylko ustnie). Dlatego warto wystąpić o uzasadnienie, aby dokładnie zbadać, jakie motywy kierowały sądem przy wyrokowaniu, a ponadto które dowody okazały się wiarygodne, a które w oczach sędziego nie zasłużyły na ten przymiot. Z wnioskiem o uzasadnienie można wystąpić w ciągu 7 dni od ogłoszenia sentencji. Zazwyczaj będzie to dzień ostatniej rozprawy, ale można odroczyć ogłoszenie wyroku do 2 tygodni, jeśli sprawa jest zawiła i sądy nader często korzystają z tej możliwości.

Wniesienie apelacji w terminie 2-tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem wprost do sądu II instancji, z pominięciem sądu, który wydał zaskarżony wyrok, nie może być traktowane jako wniesienie apelacji w terminie. Jeśli nie doszło do nadzwyczajnych przeszkód w zachowaniu terminu, nie można też posłużyć się przywróceniem terminu (uchwała SN z 28 listopada 1987 r., III CZP 33/87, OSNCP 1988/6/73).

Odrzucenie apelacji

Apelację trzeba sporządzić bardzo starannie. Niekiedy może ona bowiem być odrzucona z powodu przekroczenia terminu lub innych poważnych braków formalnych. Zamyka to w zasadzie drogę do dalszych merytorycznych działań.

Przykładowo odrzucenie apelacji w sądzie pracy może nastąpić z powodu (art. 370 k.p.c.):

• wniesienia po upływie przepisanego terminu,

• nieopłacenia,

• niedopuszczalności z innych przyczyn,

• nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.

Postanowienie o odrzuceniu apelacji wydane przez sąd I instancji jest zaskarżalne zażaleniem.

W przypadku gdy apelacja jest skierowana przeciw nieistniejącemu orzeczeniu, z uwagi na brak substratu zaskarżenia (sąd pominął część roszczenia i nie orzekł o nim) właściwym środkiem procesowym będzie w takim wypadku dla strony wniosek o uzupełnienie wyroku.

Niezależnie od powyższego sąd II instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd I instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu (art. 373 k.p.c.).

Czytaj także

Autor:

radca prawny

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK