| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Postępowanie przed sądem pracy

Postępowanie przed sądem pracy

Spory pracownicze to dla każdego pracodawcy sprawa newralgiczna. Są one wpisane w ryzyko prowadzonej działalności, ale i tak potrafią przysporzyć sporo kłopotów. Prawo pracy jest przy tym tą dziedziną, w której większość sporów jest rozstrzygana na drodze sądowej. Inne możliwości rozstrzygania sporów - takie jak choćby komisje pojednawcze czy sądownictwo polubowne - mają mniejsze znaczenie.

Opłacie podlega nie tylko pozew i wniosek wszczynający postępowanie w sprawie sporządzony w formie pisemnej, lecz również złożony ustnie do protokołu. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek braku opłaty. Z kolei pismo tylko częściowo opłacone sąd traktuje jako nieopłacone i zwraca je albo odrzuca. Zaliczkę na wydatki należy wpłacić do kasy sądu albo na rachunek bankowy sądu. Natomiast nie uiszcza się jej w znakach opłaty sądowej. Nie opłaca się wniosku o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszonego w ciągu tygodnia od ogłoszenia sentencji.

Tabela 2

@RY1@i26/2008/046/i26.2008.046.000.0001.008.jpg@RY2@

Przykład

W pozwie z 7 października 2008 r. pracownik zażądał ustalenia istnienia stosunku pracy i odszkodowania w wysokości 10 800 zł z tytułu niezgodnego z prawem jego rozwiązania i wydania służbowego komputera przenośnego (notebooka). Pracodawca uważa jednak, że zaniżono wartość roszczenia, błędnie wyliczając roczne wynagrodzenie pracownika i wartość laptopa. Ustalono je bowiem odpowiednio na kwotę 36 000 zł i 3000 zł. Zdaniem pracodawcy operacja ta miała na celu ominięcie obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. W takiej sytuacji sąd na wniosek pracodawcy może zarządzić stosowne dochodzenie i sprawdzić podaną wartość. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie może nastąpić jedynie na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy i jest to jedyny termin ograniczający pole manewru pracodawcy. Efekt skutecznego zgłoszenia zarzutu będzie taki, że pracodawca uzyska odroczenie - proces rozpocznie się później. Być może pracownik będzie zmuszony zapłacić 5% opłaty stosunkowej, a ponadto może się zmienić właściwość sądu. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właściwych - przekaże temu z nich, który wskaże powód. Wszystko to pozwoli pracodawcy zaoszczędzić na czasie, choć z drugiej strony należy się spodziewać po takim postępowaniu sprawdzającym zantagonizowania procesowego przeciwnika.

Opłaty sądowe można wnieść w trzech formach - przelewem na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie gotówkowej - bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaczków sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia i aktualizuje numery kont na swojej stronie internetowej (pod adresem www.ms.gov.pl). Udostępnia się je także na tablicy ogłoszeń w budynku sądowym.

Jeżeli opłata została uiszczona na rachunek przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia opłaty. W przypadku wpłaty na rachunek, ale na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, jeśli został nadany. Jeżeli wpłata została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

Czytaj także

Autor:

radca prawny

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SaldeoSMART

SaldeoSMART to ewolucja w księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »