| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Postępowanie przed sądem pracy

Postępowanie przed sądem pracy

Spory pracownicze to dla każdego pracodawcy sprawa newralgiczna. Są one wpisane w ryzyko prowadzonej działalności, ale i tak potrafią przysporzyć sporo kłopotów. Prawo pracy jest przy tym tą dziedziną, w której większość sporów jest rozstrzygana na drodze sądowej. Inne możliwości rozstrzygania sporów - takie jak choćby komisje pojednawcze czy sądownictwo polubowne - mają mniejsze znaczenie.

Ustalenie wartości przedmiotu sporu

Prawidłowe ustalenie wartości przedmiotu sporu jest wskazówką dla sądu, czy jest on właściwy do rozpoznania sprawy i czy żądania stawiane przez pracodawcę są realne i uzasadnione. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, wartość przedmiotu sporu stanowi podana kwota pieniężna. A zatem wartość przedmiotu sporu dla spraw majątkowych o roszczenia pieniężne stanowi kwota, której zasądzenia żąda pracownik lub pracodawca, a nie kwota, która przysługuje mu np. według unormowań Kodeksu pracy.

W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy przy umowach na czas określony wartość przedmiotu sporu stanowi suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres roku. W sprawie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach w związku z wadliwym wypowiedzeniem zmieniającym wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi suma wynagrodzenia za pracę sprzed zmiany za okres roku, niezależnie od tego, czy umowa o pracę uległa rozwiązaniu wskutek odmowy przyjęcia nowych warunków, czy zatrudnienie trwa na zmienionych warunkach.

Przykłady

Pracownik wystąpił do sądu z pozwem o uznanie za bezskuteczne dokonanego ustnie i przez nieuprawnioną osobę wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.), na podstawie którego zmniejszono mu o połowę pensję. Przed zmianą zarabiał 2400 zł brutto. Wartością przedmiotu sporu będzie zatem 28 800 zł (wynagrodzenie za 1 rok), a właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy (w tej akurat sytuacji właściwość sądu rejonowego nie jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu).

Pracodawca wręczył 15 września 2008 r. pracownikowi wypowiedzenie zmieniające (z miesięcznym terminem), na mocy którego zmienił jego stanowisko pracy z głównego specjalisty na specjalistę. Jednocześnie obniżył pracownikowi wynagrodzenie z dotychczasowych 5000 zł brutto na 4200 zł brutto. Pracownik zarzucił jednak, że wypowiedzenie zmieniające było wadliwe i odwołał się do sądu. W takim wypadku wartość przedmiotu sporu to 60 000 zł.

Opłaty sądowe

Bardzo ważne jest prawidłowe opłacenie pozwu. Co prawda w sprawach pracowniczych ten obowiązek jest znacznie okrojony, bo dotyczy roszczeń, które nie przekraczają 50 000 zł, to jednak wniesienie opłat jest bardzo istotne co najmniej z dwóch przyczyn.

Po pierwsze, kwota 50 000 zł jest w sądach pracy coraz częściej spotykana.

Po drugie, często trzeba zapłacić 30 zł opłaty podstawowej, a nieuiszczenie tej kwoty może spowodować znaczne komplikacje.

Wysokość opłat stosunkowych zależy od przedmiotu sporu albo od przedmiotu zaskarżenia. Jeżeli kilka osób wnosi jedno pismo, to uiszczają jedną opłatę. Gdyby jednak zawierało ono kilka roszczeń, każdy płaci opłatę oddzielnie proporcjonalnie do swojego roszczenia lub zobowiązania. Gdy przedmiotem sprawy są roszczenia albo zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia albo zobowiązania. Na piśmie podlegającym opłacie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, gdy od niej zależy wysokość opłaty.

WAŻNE!

Wartość przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

Czytaj także

Autor:

radca prawny

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »