| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Podróże służbowe po zmianach

Podróże służbowe po zmianach

Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. Przepisy regulujące kwestie związane z podróżą służbową obowiązywały od lat i niezbędna stała się ich zmiana.

Zasady rozliczeń podróży służbowych obowiązujące od 1 marca 2013 r.

Od 1 marca 2013 r. zmieniły się zasady rozliczania podróży służbowych. Od tego dnia wzrosły niezmieniane od wielu lat stawki diet za podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zmiany objęły także m.in. rozliczanie kosztów noclegu (w podróżach krajowych wprowadzono limit udokumentowanych kosztów noclegu w wysokości nie większej niż 20-krotność stawki diety za jedną dobę hotelową w przypadku podróży krajowych) oraz rozliczanie diet zagranicznych (wprowadzono możliwość ustalenia przez pracodawcę dwóch lub więcej państw docelowych).

Zmiany w podróżach służbowych od 1 marca 2013 r.

1.

Diety krajowe

Wyższa kwota diety przysługująca pracownikowi za czas podróży służbowej na terenie kraju (tj. 30 zł zamiast dotychczasowych 23 zł).

2.

Noclegi

Wyższa kwota ryczałtu za nocleg przysługującego pracownikowi za czas podróży służbowej na terenie kraju (tj. 45 zł; uprzednio 34,50 zł).

3.

Dojazdy

Wyższa kwota ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej przysługującego pracownikowi za czas podróży służbowej na terenie kraju (tj. 6 zł; uprzednio 4,60 zł).

4.

Diety i ryczałty zagraniczne

Wyższe kwoty diet i związanych z nimi ryczałtów przysługujące pracownikowi za czas podróży służbowej za granicą.

5.

Wyżywienie

Pomniejszanie kwoty diety krajowej o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia.

6.

Państwa docelowe

Możliwość ustalenia przez pracodawcę w ramach podróży służbowej dwóch lub więcej państw docelowych.

7.

Środek transportu

Konieczność określenia przez pracodawcę rodzaju i klasy środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej pracownika.

8.

Dokumentacja

Doprecyzowanie zakresu dokumentowania kosztów podróży – pracownik powinien w tym celu dołączyć w szczególności rachunki, faktury oraz bilety potwierdzające poszczególne wydatki.

9.

Inne wydatki

Wyszczególnienie, co należy zaliczać do innych niezbędnych wydatków związanych z podróżą służbową (tj. m.in. opłata za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania oraz miejsca parkingowe).

10.

Motocykl i motorower

Wprowadzenie możliwości odbycia podróży zagranicznej także motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

11.

Limit kosztów noclegu

Wprowadzenie limitu zwrotu kosztów noclegu przysługującego pracownikowi za czas podróży służbowej na terenie kraju do wysokości 20-krotności stawki diety (tj. obecnie 600 zł).

12.

Dojazd w jedną stronę

Możliwość obniżenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu do i z dworca (kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego) do wysokości 50% diety, jeśli pracownik ponosi te koszty tylko w jedną stronę.

13.

Koszty leczenia

Wyłączenie ze zwracanych pracownikowi kosztów leczenia za granicą świadczeń gwarantowanych, udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

Większe kwoty diet i ryczałtów w podróżach krajowych

Od 1 marca br. została zwiększona kwota diety przysługująca pracownikowi za czas podróży służbowej na terenie kraju (§ 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 167, dalej jako „rozporządzenie ws. podróży służbowych”). Obecnie wynosi ona 30 zł za dobę podróży (dotychczas było to 23 zł). Podwyższenie diety spowodowało wzrost innych należności za czas podróży służbowej ustalanych na podstawie stawki diety. W podróży krajowej oznacza to wzrost ryczałtów za nocleg oraz na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej. Od 1 marca 2013 r.:

  • ryczałt za nocleg wynosi 45 zł (150% diety) – poprzednio wynosił 34,50 zł,
  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej wynosi 6 zł (20% diety) – poprzednio wynosił 4,60 zł.

PRZYKŁAD

Pracownik przebywał w podróży służbowej na terytorium kraju od 27 lutego 2013 r. (godz. 12.00) do 2 marca 2013 r. (godz. 14.00). Podróż służbowa trwała łącznie 3 doby i 2 godziny, z czego na luty br. przypadała 1 doba i 12 godzin, natomiast na marzec br. – 1 doba i 14 godzin.

Należność z tytułu diet za luty br. wyniosła 34,50 zł, co wynika z rachunku: 23 zł + (23 zł : 24 godziny × 12 godzin). Należność z tytułu diet za marzec br. wyniosła 47,50 zł, co wynika z rachunku: 30 zł + (30 zł : 24 godziny × 14 godzin).

W sumie za podróż służbową pracownik powinien otrzymać diety w wysokości 82 zł (34,50 zł + 47,50 zł).

Rozliczenie niepełnego dnia podróży służbowej poprzez podzielenie stawki diety obowiązującej odpowiednio w lutym (23 zł) i marcu (30 zł) przez 24 godziny i pomnożenie przez liczbę niepełnych godzin doby pozwala na zachowanie limitu diety obowiązującej odpowiednio przed i od 1 marca br.

Czytaj także

Aktualizacja: 08.07.2014

Autor:

Zdjęcia

Podróże służbowe po zmianach. /Fot. Fotolia
Podróże służbowe po zmianach. /Fot. Fotolia

INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »