| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Co najczęściej kontrolują inspektorzy PIP

Co najczęściej kontrolują inspektorzy PIP

Państwowa Inspekcja Pracy nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy. Pracodawca za naruszenia przepisów prawa pracy może być ukarany mandatem w wysokości do 2 tys. zł przez inspektora pracy. Jeżeli inspektor wystąpi o ukaranie pracodawcy do sądu, to kara grzywny za wykroczenia w zakresie prawa pracy wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Praca w porze nocnej

Przystępując do kontroli pracy w porze nocnej, inspektor sprawdzi w regulaminie pracy lub, jeśli pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, w informacji o warunkach zatrudnienia, czy pracodawca wskazał konkretne 8 godzin spośród przedziału czasowego określonego w Kodeksie pracy – na które przypada w jego zakładzie pora nocna.

Ponadto inspektor sprawdzi prawidłowość zatrudniania pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne lub związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym i zatrudnionych w porze nocnej. Inspektor w czasie kontroli sprawdzi wykaz takich prac. Ponadto jeśli inspektor stwierdzi istnienie pisemnego wniosku pracownika pracującego w nocy o przekazanie do PIP informacji dotyczącej faktu zatrudniania pracowników pracujących w nocy, sprawdzi także, czy zgłoszenie takie zostało przez pracodawcę przekazane do właściwego okręgowego inspektoratu pracy.

Kontroli inspektora będzie też podlegać kwestia, czy pracodawca przestrzega bezwzględnego zakazu zatrudniania w porze nocnej kobiet w ciąży oraz czy pracownicy opiekujący się dziećmi w wieku do 4 lat wykonujący pracę w porze nocnej wyrazili na to zgodę, która powinna znajdować się w aktach osobowych tych pracowników.

Inspektor sprawdzi także zrekompensowanie pracownikowi pracy w porze nocnej odpowiednim dodatkiem do wynagrodzenia.

Limit godzin pracy pracownika niepełnoetatowego

Inspektor ustala, czy pracodawca zatrudnia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz skontroluje, czy w umowach o pracę tych pracowników został określony limit godzin ponadwymiarowych. Jeśli pracodawca nie określił limitu godzin ponadwymiarowych, wówczas za pracę ponad obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy, nieprzekraczający norm czasu pracy, pracownikowi przysługuje tylko normalne wynagrodzenie bez żadnych dodatków. W takim przypadku inspektor, stwierdzając naruszenie w postaci braku określenia takiego limitu, może sprawdzić tylko, czy pracownik otrzymał takie wynagrodzenie za pracę ponad umówiony wymiar etatu.

Ewidencja czasu pracy

Każdy pracodawca ma obowiązek w stosunku do zatrudnionych przez siebie pracowników prowadzić ewidencję czasu pracy. Ewidencja ta jest podstawą rozliczania czasu pracy pracownika w danym miesiącu czy okresie rozliczeniowym, a także podstawą do obliczania przysługującego pracownikowi wynagrodzenia. Inspektor sprawdzi zatem, czy ewidencja czasu pracy jest prowadzona i czy prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Bez względu na system czasu pracy czy też organizację, w jakiej są zatrudnieni pracownicy, ich czas pracy musi być rejestrowany przez pracodawcę w ewidencji czasu pracy. Na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek w stosunku do zatrudnianych pracowników tworzenia i wypełniania ewidencji czasu pracy, gdyż dokument ten jest podstawą rozliczenia czasu pracy pracownika w danym miesiącu czy okresie rozliczeniowym, a w związku z tym jest również podstawą do rozliczenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia.

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczy także pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy, a także tych, którym przysługuje ryczałtowa forma wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych lub za pracę w porze nocnej. W stosunku do tych pracowników pracodawca nie ma jedynie obowiązku ewidencjonowania godzin pracy w poszczególnych dniach pracy.

Ewidencja czasu pracy obejmuje swoim zakresem wszystkie informacje potrzebne pracodawcy do rozliczenia czasu pracy, a więc i do naliczania wynagrodzenia pracownika za dany okres.

Obowiązkiem pracodawcy jest zamieszczenie w ewidencji czasu pracy następujących danych, które obejmują: pracę w poszczególnych dobach roboczych, z rozdzieleniem jej na pracę w niedzielę i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, dyżury.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK