| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Co najczęściej kontrolują inspektorzy PIP

Co najczęściej kontrolują inspektorzy PIP

Państwowa Inspekcja Pracy nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy. Pracodawca za naruszenia przepisów prawa pracy może być ukarany mandatem w wysokości do 2 tys. zł przez inspektora pracy. Jeżeli inspektor wystąpi o ukaranie pracodawcy do sądu, to kara grzywny za wykroczenia w zakresie prawa pracy wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Inspektor sprawdza również przestrzeganie przez pracodawców przepisów w zakresie kontrolnych badań lekarskich dotyczących pracowników, których niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwała dłużej niż 30 dni. W takiej sytuacji pracownik przed powrotem i dopuszczeniem do pracy powinien zostać skierowany na kontrolne badania lekarskie w celu otrzymania orzeczenia dopuszczającego go do pracy na zajmowanym stanowisku.

Kontrolę omawianej tematyki inspektor prowadzi, sprawdzając następujące dokumenty:

 • umowę współpracy z jednostką medycyny,
 • akta osobowe pracowników, w których powinny znajdować się aktualne zaświadczenia od właściwego lekarza medycyny pracy.

W trakcie kontroli z zakresu badań lekarskich pracowników najczęściej występujące nieprawidłowości to:

 • brak pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy, która ma sprawować opiekę medyczną nad pracownikami,
 • wydawanie zaświadczeń lekarskich pracownikom przez lekarzy medycyny pracy, z którymi pracodawca nie ma podpisanej umowy,
 • obciążanie pracowników kosztami badań lekarskich,
 • niekierowanie pracowników na badania lekarskie w przypadku przenoszenia ich na inne stanowisko, gdzie jest wykonywana inna rodzajowo praca,
 • dopuszczanie do pracy pracowników, którzy pomimo otrzymania skierowania na badania lekarskie nie poddają się im,
 • dopuszczanie do pracy na różnych stanowiskach tego samego pracownika, pomimo że pracownik posiada orzeczenie lekarskie tylko na jedno z tych stanowisk,
 • nieżądanie przez pracodawców aktualnych badań lekarskich, od wykonujących prace na terenie zakładu pracy należącego do pracodawcy, od osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych lub w formie samozatrudnienia,
 • niekierowanie pracowników na badania kontrolne po nieobecności w pracy z powodu choroby, która trwała co najmniej 30 dni.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązek tworzenia służby bhp mają pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 100 pracowników. Mniejsi pracodawcy mogą zlecać zadania służby bhp osobom z zewnątrz lub też mogą powierzać je osobom zatrudnionym przy innej pracy, a w określonych warunkach zadania służby bhp może wykonywać sam pracodawca.

Liczbę specjalistów służby bhp ustala pracodawca, uwzględniając stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

Przepisy wskazują minimalne wymogi co do liczebności komórki bhp, w zależności od stanu zatrudnienia, i tak:

 • pracodawcy zatrudniający od 100 do 600 pracowników mogą:

– utworzyć wieloosobową lub jednoosobową komórkę bhp albo

– zatrudnić w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy,

 • pracodawcy zatrudniający powyżej 600 pracowników są zobowiązani zatrudnić minimum 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

Wszystkie osoby zajmujące się sprawami bhp, a więc pracownicy służby bhp, pracodawca wykonujący zadania tej służby, osoba zatrudniona przy innej pracy czy specjalista spoza zakładu pracy – muszą posiadać aktualne szkolenia bhp dla pracowników służby bhp, które są prowadzone przez firmy zewnętrzne.

Pracownik kierujący wieloosobową komórką organizacyjną powinien co najmniej posiadać kwalifikacje wymagane dla specjalisty ds. bhp. Z kolei pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce organizacyjnej musi posiadać co najmniej kwalifikacje dla starszego specjalisty ds. bhp.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »