| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Co najczęściej kontrolują inspektorzy PIP

Co najczęściej kontrolują inspektorzy PIP

Państwowa Inspekcja Pracy nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy. Pracodawca za naruszenia przepisów prawa pracy może być ukarany mandatem w wysokości do 2 tys. zł przez inspektora pracy. Jeżeli inspektor wystąpi o ukaranie pracodawcy do sądu, to kara grzywny za wykroczenia w zakresie prawa pracy wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Najczęściej występujące nieprawidłowości

Wyniki kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pokazują, że do najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu i prowadzeniu akt osobowych należą:

  • brak podziału dokumentów przechowywanych w aktach na wymagane trzy części: A, B i C,
  • umieszczanie dokumentów w niewłaściwej części akt,
  • brak chronologii w przechowywanych dokumentach,
  • brak numeracji na niektórych, a czasem na wszystkich kartach,
  • przechowywanie zamiast kserokopii oryginałów dokumentów,
  • nieusuwanie z akt osobowych dokumentów dotyczących kar porządkowych udzielonych pracownikom, mimo że upłynął rok ich nienagannej pracy.

Badania lekarskie

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zleconym badaniom lekarskim oraz stosowanie się do wskazań lekarskich. Pracownik, odmawiając poddania się badaniom, narusza podstawowe obowiązki pracownicze, co może stanowić nawet podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

Obowiązki pracodawcy w zakresie badań pracowników

Na pracodawcy ciąży obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Jeżeli zatem pracownik odmawia poddania się badaniom, pracodawca nie może dopuścić go do pracy, przy czym za czas niewykonywania pracy z tego powodu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie (wyrok SN z 23 września 2004 r., I PK 541/03, OSNP 2005/7/94).

Pracodawca dopuszczający pracownika do pracy bez aktualnych badań narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. W tej sytuacji może na niego zostać nałożona kara grzywny.

Badania wykonuje się na podstawie pisemnej umowy zawartej między pracodawcą a podstawową jednostką służby medycyny pracy, a koszty ich przeprowadzenia ponosi pracodawca. Każdy pracodawca prowadzący działalność na terenie Polski ma obowiązek zawarcia pisemnej umowy o świadczenie usług w zakresie medycyny pracy.

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadza się w godzinach pracy. Za czas wykonania badań pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli z wykonaniem badania łączy się konieczność podróży do innej miejscowości, pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty przejazdu.

Pracownika na badania lekarskie kieruje pracodawca, wydając mu w tym celu skierowanie. Skierowanie powinno określać:

  • jakiego rodzaju badanie ma być wykonane (np. wstępne, okresowe),
  • na jakim stanowisku praca będzie lub jest wykonywana,
  • informację o czynnikach szkodliwych lub warunkach uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów czynników szkodliwych wykonanych na tym stanowisku.

Orzeczenie lekarskie wydane w rezultacie badania lekarskiego stwierdza, czy istnieją przeciwwskazania do pracy na danym stanowisku czy też takich przeciwwskazań brak.

WAŻNE!

Wszystkie zaświadczenia lekarskie uzyskane przez pracownika w ramach profilaktycznych badań lekarskich powinny być przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »