| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Szkolenia w zakresie BHP

Szkolenia w zakresie BHP


Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym ich przeszkolenie w zakresie bhp.

Egzamin

Szkolenie okresowe oraz szkolenie pracodawcy, który wykonuje zadania służby bhp, powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiedzy oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin taki jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Jeżeli uczestnik szkolenia zakończy je z wynikiem pozytywnym, organizator szkolenia wydaje zaświadczenie, które jest potwierdzeniem odbycia i ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym. Odpis zaświadczenia przechowywany jest w części B akt osobowych pracownika.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, obok danych osoby szkolonej powinno zawierać:

 • nazwę organizatora szkolenia,
 • pełną nazwę szkolenia,
 • rodzaj szkolenia,
 • formę, w jakiej szkolenie się odbyło,
 • datę,
 • cel szkolenia oraz
 • tematykę szkolenia.

Organizatorzy szkolenia

Działalność szkoleniową w dziedzinie bhp organizują oraz prowadzą pracodawcy lub na ich zlecenie jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako jednostkę szkoleniową uznaje się:

 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkoły ponadgimnazjalne,
 • jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe,
 • stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bhp,
 • osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodnie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.), jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

WAŻNE!
Szkolenie bhp pracodawców, pracowników służby bhp oraz instruktorów, a także wykładowców tematyki bhp zastrzeżone jest dla uprawnionych jednostek organizacyjnych.

Organizatorzy szkolenia bhp mają obowiązek zapewnić jego uczestnikom:

 • programy poszczególnych rodzajów szkoleń dla określonych grup stanowisk,
 • programy szkoleń instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu w przypadku prowadzenia takich szkoleń,
 • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,
 • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,
 • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkoleń (np. filmy, tablice, folie, środki do ćwiczenia udzielania pomocy przedlekarskiej),
 • właściwy przebieg szkoleń i prowadzenia dokumentacji w postaci programów tych szkoleń, dzienników zajęć, protokołów z przebiegu egzaminów i rejestrów wydanych zaświadczeń.

Jak już zostało napisane, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w tej dziedzinie. Pracodawca, który chce zlecić wykonanie szkolenia jednostce, powinien ją starannie wybrać. Może to być osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej. Osoba posiadająca zarejestrowaną działalność oświatową może sama prowadzić szkolenia w dziedzinie bhp (jeśli spełnia wymagania dla wykładowcy problematyki bhp) lub zaangażować do prowadzenia takich szkoleń osoby spełniające wymagania dla wykładowców problematyki bhp.

Pracodawca, który wybiera firmę szkoleniową, powinien przede wszystkim zwrócić uwagę, czy:

 • firma istnieje długo na rynku,
 • oprócz szkoleń z zakresu bhp oferuje jeszcze inne szkolenia,
 • formy oferowanych szkoleń są różnorodne,
 • zajęcia kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę,
 • firma ma Certyfikat Systemu Jakości wg Polskiej Normy PN-EN ISO 9001: 2009 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, potwierdzający wysokie standardy świadczonych usług i inne potwierdzenia oraz wyróżnienia w zakresie jakości świadczonych usług.

Należy sprawdzić, czy wykładowca problematyki bhp ma zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Za zapewnienie wykładowców spełniających takie wymagania odpowiedzialność ponosi organizator szkolenia (pracodawca lub inna jednostka organizująca i prowadząca szkolenia).

Nie można zapominać o tym, że wykładowca musi posiadać odpowiednie przygotowanie dydaktyczne, które zapewni uczestnikom szkolenia:

 • prawidłowy przebieg procesu szkolenia,
 • odpowiednie dla określonych grup uczestników szkolenia metody szkolenia,
 • środki dydaktyczne i
 • formy organizacyjne szkolenia.

Potwierdzeniem posiadania takiego przygotowania jest ukończenie np. studiów, kursu lub szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, w którego programie była uwzględniona w wystarczającym zakresie problematyka przygotowania dydaktycznego.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK