| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Szkolenia w zakresie BHP

Szkolenia w zakresie BHP


Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym ich przeszkolenie w zakresie bhp.

Szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych

W przypadku pracowników administracyjno-biurowych oraz innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, lub których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp, cel szkolenia jest związany z uaktualnieniem lub uzupełnieniem wiedzy.

W tym jednak przypadku zakres szkolenia powinien obejmować kwestie związane z:

  • oceną zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metodami ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowaniem warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa higieny pracy,
  • postępowaniem w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych).

Ramowy program szkolenia pracowników administracyjno-biurowych i innych

@RY1@i26/2010/020/i26.2010.020.000.0011.112.jpg@RY2@

Przykład
Pracodawca zatrudnia przedstawicieli handlowych. Zastanawia się jednak, do której grupy zaliczyć tych pracowników, a co za tym idzie, jak często potrzebują oni szkolenia okresowego.

Przedstawiciele handlowi należą do grupy pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Częstotliwość szkoleń

Szkolenia okresowe należy powtarzać w różnej częstotliwości w zależności od tego, do której grupy należy dany pracownik.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Natomiast w stosunku do:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby,
  • pracowników administracyjno-biurowych i innych wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia szkoleniowego szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

WAŻNE!
Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców i osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast w stosunku do pozostałych osób szkolenie musi odbyć się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Powyższe terminy szkoleń są niejako terminami minimalnymi, oznacza to, że szkolenia nie mogą odbywać się rzadziej, niż przewiduje to rozporządzenie szkoleniowe. Niemniej jednak każdorazowo częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, biorąc pod uwagę rodzaj oraz warunki wykonywania prac na określonych stanowiskach.

Pracownicy lub ich przedstawiciele mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych, w tym częstszych szkoleń bhp. Natomiast pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a zwłaszcza powinien zadbać o to, aby odbywały się w one godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia. U pracodawcy, u którego została powołana komisja bezpieczeństwa i higieny pracy – konsultacje mogą być prowadzone w ramach tej komisji. Pracownicy lub ich przedstawiciele nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich konsekwencji z tytułu brania udziału w komisji czy prowadzenia konsultacji.

Przykład
Pracodawca zatrudnia pracowników administracyjno-biurowych. Zgodnie z rozporządzeniem szkolenie powinien przeprowadzić co najmniej raz na 6 lat. Zastanawia się jednak, czy nie może zrobić tego szybciej? Jeżeli pracodawca chce przeprowadzać częściej szkolenia pracowników, powinien tę kwestię przedyskutować z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Z pierwszego szkolenia okresowego u nowego pracodawcy może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku.

To pracodawca decyduje każdorazowo, do jakiej grupy szkoleniowej bhp zaliczyć pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy. Ważne jest, aby nie kierować się w tym przypadku jedynie nazwą stanowiska pracy, ale także rzeczywistym charakterem pracy czy warunkami, w jakich jest ona wykonywana. Istotny jest także zakres zadań i obowiązków służbowych oraz zagrożenia występujące na stanowisku pracy.

WAŻNE!
Jeżeli termin odbycia kolejnego szkolenia okresowego bhp wypadł podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. urlop macierzyński), pracownik powinien po powrocie do pracy zostać niezwłocznie skierowany na takie szkolenie.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK