| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Zwolnienia od pracy

Zwolnienia od pracy

Pracownik, zawierając umowę o pracę, zobowiązuje się do pozostawania w dyspozycji pracodawcy w określonym miejscu i czasie. Pracodawca natomiast ma obowiązek zorganizować pracownikowi pracę oraz wypłacić za nią umówione wynagrodzenie. Czas, przez jaki pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w poszczególnych dniach i godzinach, powinien być określony w wewnętrznych aktach prawnych ustalających systemy i rozkłady czasu pracy oraz okres rozliczeniowy czasu pracy obowiązujące u danego pracodawcy. Na ogół jest to regulamin pracy, układ zbiorowy pracy lub obwieszczenie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pracownik nieobecny w ustalonym miejscu i czasie nie poniesie konsekwencji swojej nieobecności.

Aplikanci

Są pewne grupy zawodowe, których kształcenie wymaga zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Dotyczy to w szczególności osób, które do wykonywania zawodu muszą mieć szczególne kwalifikacje. Są to aplikanci radcowscy, adwokaccy i notarialni.

Jak wynika z art. 34 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DzU z 2002 r. nr 123, poz. 1059 ze zm.), pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych odbywanych poza siedzibą jednostki organizacyjnej. Celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego. Pracownik w okresie zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia. Program szkolenia i wymiar zajęć ustala organizator tego szkolenia, czyli Okręgowa Izba Radców Prawnych. Zajęcia najczęściej odbywają się systematycznie w określoną liczbę dni w tygodniu, ale mogą także toczyć się nieprzerwanie przez określony czas (np. tydzień). Pracownikowi przysługuje również prawo do płatnego urlopu, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, z przeznaczeniem na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego oraz zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie wstępnym i radcowskim.

Również ustawa z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (DzU z 2002 r. nr 123, poz. 1058 ze zm.) w art. 76a i 78c zapewniła aplikantom adwokackim i osobom ubiegającym się o przyjęcie na aplikację prawo do zwolnienia od pracy na takich samych zasadach jak aplikantom i kandydatom radcowskim.

Pracownicy uczestniczący w egzaminie konkursowym zarówno wstępnym, jak i notarialnym uzyskali prawo do zwolnienia na podstawie art. 74c ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (DzU z 2008 r. nr 189, poz. 1158 ze zm.).

Warto wspomnieć, że obecnie aplikacja ogólna (przygotowująca do aplikacji sądowej i prokuratorskiej) oraz sądowa i prokuratorska nie powoduje obowiązku zwolnienia od pracy na zajęcia dydaktyczne, gdyż uczestnicy tych aplikacji nie mają w ogóle prawa podejmować zatrudnienia. Wyjątkowo aplikanci aplikacji ogólnej oraz aplikanci sędziowscy i prokuratorscy mogą być zatrudnieni na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym oraz mogą podejmować zajęcia o charakterze naukowym, dydaktycznym (np. na uczelni) lub publicystycznym (np. w prasie specjalistycznej), ale tylko gdy wykonywanie tego zatrudnienia lub zajęcia nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta oraz pod warunkiem zawiadomienia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w której odbywają aplikacje (art. 47 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – DzU nr 26, poz. 157 ze zm.). W praktyce aplikanci powyższych aplikacji prowadzonych w KSSiP muszą rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy (jeżeli nie był związany z pracą naukową lub dydaktyczną), aby móc należycie wykonywać obowiązki aplikanta. W przeciwnym wypadku grozi im nawet skreślenie z listy aplikantów.

Dokształcanie nauczycieli

Odrębne przepisy regulują uprawnienia przysługujące podnoszącym kwalifikacje nauczycielom. Uprawnienia te wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (DzU z 2001 r. nr 1, poz. 5).

Przepisy tego rozporządzenia zapewniają nauczycielowi płatne zwolnienie w wymiarze łącznie do 6 dni roboczych na załatwienie formalności związanych z przyjęciem na studia i na przystąpienie do egzaminów wstępnych. Zwolnienie to udzielane jest na podstawie wniosku nauczyciela.

Nauczyciel ma prawo również do płatnego zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przystąpienia do egzaminów z zakresu programu określonego kierunku studiów wyższych w systemie eksternistycznym. Natomiast gdy nauczyciel powtarza rok studiów i nie uzyska płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg i świadczeń, ma prawo do bezpłatnych zwolnień od pracy na czas obowiązkowych zajęć dydaktycznych i egzaminów.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK