| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Terminy w prawie pracy i w umowach cywilnoprawnych

Terminy w prawie pracy i w umowach cywilnoprawnych

W Kodeksie pracy i innych przepisach regulujących stosunek pracy znajduje się wiele obowiązków, które należy wykonać w określonym czasie, i uprawnień, które przysługują zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy przez wyznaczony okres. Aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki lub korzystać z uprawnień, należy wiedzieć, jak liczyć takie terminy i okresy.

Do okresu zasiłkowego wlicza się także okresy, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego przez cały okres lub przez część okresu orzeczonej niezdolności do pracy z następujących przyczyn:

 • jeżeli został odsunięty od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej i pracodawca zaproponował mu inną pracę, niezabronioną takim osobom, odpowiadającą jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu, a pracownik nie podjął proponowanej mu pracy,
 • jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez pracownika niezdolnego do pracy,
 • jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu,
 • jeżeli ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie lekarskie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.

Okres zasiłkowy (182 lub 270 dni) zlicza się następująco:

 • do okresu zasiłkowego wlicza się okresy niezdolności do pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe,
 • pomija się zwolnienia lekarskie przypadające w okresach wyczekiwania,
 • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą występuje bezpośrednio po niezdolności spowodowanej innymi przyczynami, okresy tych niezdolności zlicza się i prawo do zasiłku przysługuje przez łączny okres do 270 dni,
 • sumuje się okresy niezdolności do pracy z powodu tej samej lub różnych chorób, jeżeli nie występują między nimi przerwy,
 • sumuje się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Przerwa w niezdolności do pracy polega na odzyskaniu zdolności do pracy. Taką przerwą nie jest samo powstrzymanie się chorego pracownika od korzystania z kolejnych zwolnień lekarskich, gdy nie może on wykonywać obowiązków pracowniczych ze względu na stan zdrowia. W razie wątpliwości pracodawca powinien zasięgnąć opinii lekarza.

Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających w czasie (art. 12 ust. 3 ustawy zasiłkowej):

 • wyczekiwania na prawo do zasiłku,
 • urlopu bezpłatnego,
 • urlopu wychowawczego,
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeśli okres pobierania wynagrodzenia, zasiłku lub świadczenia rehabilitacyjnego zostanie błędnie obliczony na korzyść pracownika, wówczas pracodawca może rozwiązać umowę dopiero po upływie wadliwie obliczonego okresu pobierania tych świadczeń. Wadliwe ustalenie okresu niezdolności do pracy nie może działać na niekorzyść pracownika, jeśli ten nie przyczynił się do powstania pomyłki. Dopóki pracownik pobiera zasiłek, dopóty nie może on być zwolniony z pracy bez wypowiedzenia, gdyż ustawa kładzie nacisk na pobieranie zasiłku, a nie na prawo do jego pobierania (wyrok SN z 4 kwietnia 2000 r., I PKN 565/99, OSNAP 2001/17/530).

Pracodawca nie może rozwiązać umowy po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 § 3 k.p.).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »