| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego pozostają w stosunku pracy, a zatem podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali pracownicy. Obowiązkowo podlegają więc ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Ze względu na obowiązkowe objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pracodawca musi również naliczać za pracownika składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku zaś z tym, że pracownicy młodociani otrzymują wynagrodzenia zdecydowanie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak również 80% tej kwoty (wysokość minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy pracownika w jego karierze zawodowej), nie naliczamy od wypłaconych im wynagrodzeń składek na Fundusz Pracy.

WAŻNE!

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunki tego wsparcia uregulowane zostały w rozporządzeniu MPiPS z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77, poz. 518).

W załącznikach do rozporządzenia umieszczono wzór wniosku o zawarcie umowy dotyczącej refundacji, wzór umowy oraz wzór wniosku każdorazowo składanego w celu otrzymania refundacji.

Wysokość refundacji jest ograniczona - nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia wskazanego w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz opłacanych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne.

O refundację może się ubiegać pracodawca, który zatrudnia młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

• zatrudnia ich w zawodach określonych w ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykazie zawodów (warto zatem przed zatrudnieniem młodocianych zapoznać się z aktualnym wykazem obowiązującym w danym województwie),

• spełnia warunki (on, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba zatrudniona u niego) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego (czyli posiada kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach rozporządzenia MENiS z 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - DzU nr 113, poz. 988 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »