| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Przepis art. 205 § 3 k.p. narzucają termin udzielenia urlopu. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły urlopu udziela się w czasie ferii szkolnych. Pracodawca nie może odmówić udzielenia w tym terminie urlopu na wniosek pracownika - jest w tym przypadku związany tym wnioskiem. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, pracodawca może (ale nie musi), na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Pracodawca zobowiązany jest również do udzielenia młodocianemu, który uczęszcza do szkoły dla pracujących urlopu bezpłatnego w czasie wskazanym przez tę osobę. Młodociany może złożyć wniosek o udzielenie mu w czasie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze do 2 miesięcy (łącznie z przysługującym mu urlopem wypoczynkowym). Okres tego urlopu bezpłatnego podlega wliczeniu do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Korzyści dla pracodawcy

Wysokość wynagrodzenia przysługującego młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego może być dużo niższa niż aktualnie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne pensje tych osób określa cytowane wyżej rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Wskazuje ono w § 19, że w okresie nauki zawodu młodocianemu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu wysokości tego wynagrodzenia.

Stosunek procentowywynosi tutaj:

• nie mniej niż 4% - w pierwszym roku nauki (tyle też przysługuje młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy - przez cały okres trwania przyuczenia),

• nie mniej niż 5% - w drugim roku nauki,

• nie mniej niż 6% - w trzecim roku nauki.

Ustanowienie minimalnych stawek wynagrodzenia na tak niskim poziomie wynika z tego, że celem tego zatrudnienia nie jest uzyskanie pieniędzy za wykonaną pracę, ale zdobycie przez młodocianego przygotowania zawodowego. Zatrudnienie to nie jest, tak jak w przypadku innych grup pracowników (pracowników dorosłych i pracowników młodocianych zatrudnionych w innym celu niż przygotowanie zawodowe), nastawione na zapewnienie utrzymania danej osoby, lecz na praktyczną naukę wykonywania zawodu. Można powiedzieć, że młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego pracuje w celu nauczenia się wykonywania określonego zawodu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »