| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

W stosunku do pracowników młodocianych, bo o nich mowa, możemy wyróżnić 2 rodzaje zatrudnienia:

• w ramach „normalnego” stosunku pracy (z zastrzeżeniem jednak, że młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego),

• na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Poniżej skupimy się na zatrudnieniu w celu przygotowania zawodowego. Tylko w zakresie tej grupy pracowników młodocianych pracodawca może myśleć o dotacjach - „zwykłe” zatrudnienie młodocianego nie stwarza możliwości uzyskania jakiegokolwiek wsparcia.

Zaznaczmy tylko, że zatrudnienie „zwykłe” młodocianego możliwe jest tylko przy pracach lekkich, których wykaz ustala pracodawca w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną. Wykaz ten podlega zatwierdzeniu przez inspektora pracy.

Zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego

W odniesieniu do zawierania i rozwiązywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego stosujemy przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony, jednak z istotnymi zmianami wynikającymi z przepisów dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawiera się z młodocianym na czas nieokreślony. Paragraf 9 rozporządzenia RM z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU nr 60, poz. 278 ze zm.) daje jednak możliwość zawarcia umowy na czas określony. Może się tak stać w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb. Nie można jednak nawet w takich przypadkach zawierać umów na okres krótszy niż wymagany okres kształcenia, określony w odrębnych przepisach, lub okres kształcenia wymagany do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.

W porównaniu do umowy o pracę art. 195 k.p. rozszerza zakres umowy o pracę zawieranej z młodocianym o takie elementy, jak:

• rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

• czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,

• sposób dokształcania teoretycznego,

• wysokość wynagrodzenia.

WAŻNE!

Rozwiązanie z młodocianym umowy zawartej w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu może zostać dokonane nie tylko w trakcie wakacji szkolnych.

O konieczności wypowiedzenia umowy pracodawca musi wcześniej powiadomić przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, a także szkołę - jeżeli młodociany dokształca się w szkole lub izbę rzemieślniczą - jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »