| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

WAŻNE!

Pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy w związku z zatrudnianiem poborowych.

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalone są od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Świadczenie otrzymywane przez poborowego jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak też pomniejszonego wynagrodzenia minimalnego.

W przypadku krótszego niż miesiąc okresu wykonywania służby zastępczej (rozpoczęcie lub zakończenie służby w trakcie miesiąca) należność poborowego ustala się jako 1/30 świadczenia pieniężnego za każdy dzień jej odbywania.

WAŻNE!

Wszelkie świadczenia wynikające ze stosunku pracy, takie jak dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki za pracę w porze nocnej itp. nie podlegają refundacji.

Podsumowanie

Wady i zalety korzystania z pracy poborowych

@RY1@i26/2008/015/i26.2008.015.000.0004.004.jpg@RY2@

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

Pracownicy młodociani to grupa pracowników, która ze względu na konieczność zapewnienia ich prawidłowego rozwoju psychofizycznego podlega szczególnej ochronie. Przejawia się ona m.in. w regulacjach dotyczących ich czasu pracy, innym ukształtowaniem wymiaru i zasad wykorzystywania urlopów wypoczynkowych, a także nieco specyficzną konstrukcją umów o pracę. Te obciążenia ma rekompensować pracodawcom możliwość uzyskania przez nich refundacji wynagrodzeń wypłacanych tym osobom oraz składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od tych wynagrodzeń. Dotyczy to jednak tylko młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Młodocianym w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale jeszcze nie ukończyła lat 18.

Pracodawca ponadto może zatrudnić tylko młodocianego, który:

• ukończył co najmniej gimnazjum,

• przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że dana praca nie zagraża jego zdrowiu.

Od powyższych zasad występują pewne wyjątki, wskazane w rozporządzeniu MPiPS z 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (DzU nr 214, poz. 1808).

Zgodnie z zasadą zdolność do podjęcia pracy ma osoba, która ukończyła 18 lat, jednak możliwe jest - na szczególnych zasadach - zatrudnianie także osób, które nie osiągnęły tego wieku.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »