| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

W odniesieniu do poborowych nie stosujemy przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tym samym poborowy nie ma roszczenia do zatrudniającego go podmiotu o wypłatę odprawy.

Ustawa o służbie zastępczej zawiera zakaz powierzania poborowym stanowisk kierowniczych. Będzie to dotyczyć każdego stanowiska, z którego zajmowaniem struktura organizacyjna zakładu pracy wiąże kierowanie innymi pracownikami lub współpracownikami firmy.

Pracodawca, który zamierza korzystać z pracy poborowego, musi wykonać pewne czynności związane ze stawieniem się poborowego do pracy.

Pracodawca musi:

• powiadomić o tym fakcie marszałka województwa oraz wojskowego komendanta uzupełnień - ma na to 3 dni od dnia stawienia się poborowego,

• zaznajomić poborowego z obowiązującym regulaminem pracy oraz przepisami dotyczącymi odbywania służby zastępczej, a jeżeli zakład pracy nie ma regulaminu pracy, pracodawca powinien poborowemu przekazać informację wskazaną w art. 29 § 3 k.p.,

• przeszkolić poborowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także skierować go na wstępne badania lekarskie - w tym zakresie pracodawca nie otrzymuje jakiejkolwiek refundacji, jest to w pełni jego koszt.

Pracodawca zobowiązany jest również do zapewnienia na swój koszt:

• bezpłatnego zakwaterowanie, jeżeli czas dojazdu najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, przekracza w obie strony 2 godziny,

• odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej - na zasadach określonych w dziale X k.p.,

• możliwości korzystania z urządzeń socjalnych, na zasadach określonych dla pracowników,

• posiłków profilaktycznych i napojów, przyznawanych na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów oraz innych posiłków, jeżeli poborowy odbywa służbę na stanowisku pracy, na którym pracownikom danego pracodawcy przysługują takie posiłki,

• biletów na codzienny dojazd z miejsca pobytu stałego albo czasowego do miejsca pełnienia służby i z powrotem, chyba że zapewnia bezpłatny przejazd we własnym zakresie,

• przejazdu najtańszym środkiem transportu publicznego po zakończeniu odbywania służby zastępczej do miejsca jego pobytu stałego albo czasowego trwającego ponad 2 miesiące.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »