| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

Korzystający może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (np. w związku z istniejącym stosunkiem pracy, wykonywaną umową zlecenia).

Wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem z dniem określonym w umowie zawartej między korzystającym a NFZ, zaś przestaje być nim objęty z dniem rozwiązania tej umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek (do opłacania których zobowiązany jest korzystający). Podstawę wymiaru składek stanowi w tym przypadku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wolontariuszowi przysługuje również zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wynikających z porozumienia, na podstawie przepisów ustawy 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (DzU nr 199, poz. 1674 ze zm.).

Za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń wynikających z ww. ustawy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Zdarzenie to, aby za taki wypadek mogło zostać uznane, musi się wydarzyć przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza.

Jeśli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres krótszy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić mu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tej sytuacji w razie nastąpienia wypadku koszty związane z jego następstwami będą obciążać ubezpieczyciela. Niewypełnienie tego obowiązku będzie skutkować pełną odpowiedzialnością korzystającego za wszelkie negatywne następstwa wypadku.

Korzyści dla korzystającego

Przede wszystkim instytucja korzystająca z pracy wolontariusza uzyskuje nieodpłatne świadczenie w postaci pracy ludzkiej. Mogą z niego korzystać tylko wskazane powyżej podmioty - inny podmiot musiałby zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenia. Ustawa wskazuje, że korzystający ponosi tylko pewne koszty związane z pracą wolontariusza.

Będą to wydatki:

• związane z realizacją obowiązków korzystającego wskazanych w art. 45 ust. 1 ustawy o wolontariacie,

• poniesione na pokrycie kosztów szkoleń w zakresie wynikającym z porozumienia w sprawie świadczeń dla wolontariusza,

• poniesione na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku, gdy wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres do 30 dni.

Powyższe wydatki stanowią koszty dla korzystających z:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »