| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

• organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

• jednostek organizacyjnych podległym organom administracji publicznej lub nadzorowanym przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej.

Podmioty wskazane art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie to:

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, pod warunkiem że ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Podkreślenia wymaga zakaz korzystania z wolontariuszy przy prowadzonej przez jednostki administracji publicznej lub jednostki organizacyjne im podległe bądź przez nie nadzorowane działalności gospodarczej.

Pozostałe podmioty są wyłączone spod możliwości zatrudniania wolontariusza na zasadach wskazanych w ustawie.

Przykład

Związek wyznaniowy X zawarł z wolontariuszem porozumienie, na mocy którego ma on sprzątać budynek służący odprawianiu obrządku.

Związek wyznaniowy może występować jako korzystający w rozumieniu ustawy. Jednak możliwość wykonywania przez wolontariusza świadczeń na jego rzecz odnosi się do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez taki związek. Zatrudnianie zatem wolontariusza przy pracach związanych tylko i wyłącznie z działalnością religijną związku jest sprzeczne z celem ustawy. Inaczej byłoby, gdyby w budynku prowadzona była także np. stołówka dla biednych. W takiej sytuacji sprzątanie tego budynku spełniałoby kryterium związku z działalnością charytatywną prowadzoną przez tę organizację, a zatem mogłoby stanowić przedmiot świadczenia wolontariusza.

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Zakres możliwych świadczeń wolontariusza nie jest ograniczony przedmiotowo. Ważne jest jedynie, aby były one świadczone na rzecz uprawnionych korzystających i pozostawały w jak największym związku z działalnością wskazaną w art. 4 ust. 1 ustawy o wolontariacie. Przepis tego artykułu wymienia bardzo szeroko rodzaje działalności wchodzące w strefę zadań publicznych, których dotyczy ustawa o wolontariacie.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »