| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

• bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,

• bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

• bezrobotni niepełnosprawni.

Program przygotowania zawodowego powinien określać (taki też program powinien wystąpić w razie zatrudnienia staży):

• nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,

• zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,

• rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,

• sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,

• opiekuna osoby objętej programem przygotowania zawodowego.

Przy znacznym ograniczeniu podmiotów, na rzecz których mogą się odbywać staże, dziwi wyłączenie spośród tych osób bezrobotnych do 25. roku życia.

Do przygotowania zawodowego w miejscu pracy stosujemy odpowiednio postanowienia dotyczące stażu, w zakresie:

• stypendium,

• dni wolnych,

• wniosku pracodawcy,

• umowy między pracodawcą a starostą,

• obowiązków pracodawcy,

• wnioskowania o przerwanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Podsumowanie

Wady i zalety korzystania z pracy bezrobotnych

@RY1@i26/2008/015/i26.2008.015.000.0004.002.jpg@RY2@

WOLONTARIAT

Wolontariuszem, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873 ze zm., zwanej dalej ustawą o wolontariacie), jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w tej ustawie. Zadania wykonywane przez wolontariusza odpowiadają w zasadzie świadczeniu pracy. Oznacza to, że wolontariusz realizuje określonego rodzaju świadczenia na rzecz korzystającego, pozostając w tym zakresie pod jego kierownictwem.

Korzystający z pracy wolontariusza pracodawca zyskuje przede wszystkim pracę tej osoby, bez konieczności jej wynagradzania. Wskazane w ustawie koszty związane z wykonywaniem świadczeń przez wolontariusza są niewspółmiernie niskie w porównaniu z innymi formami zatrudnienia.

Artykuł 42 ustawy o wolontariacie ustanawia zamknięty katalog podmiotów, na rzecz których mogą być wykonywane zadania przez wolontariusza.

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz:

• organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego,

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »