| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

• wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Ostatnim elementem na drodze do uzyskania refundacji jest zawarcie odpowiedniej umowy ze starostą (najprawdopodobniej z działającym w jego imieniu z upoważnienia dyrektorem powiatowego urzędu pracy). Umowa zawsze zawiera m.in. zobowiązanie pracodawcy do zwrotu w ciągu 30 dni otrzymanej refundacji (wraz z odsetkami ustawowymi) w każdym przypadku naruszenia przez pracodawcę jej warunków.

• Staże

Bardzo popularne staże absolwenckie przestały istnieć już kilka lat temu (z dniem 1 czerwca 2004 r.). Obecnie możliwość ich odbywania nie jest ściśle związana z posiadaniem statusu absolwenta (gdyż takie pojęcie już nawet nie występuje w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), ale raczej odpowiedniego wieku.

Staże były dotychczas najpopularniejszą chyba formą korzystania przez pracodawców ze środków Funduszu Pracy. Polegały one (i polegają) na nabywaniu przez osobę bezrobotną praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą (por. art. 2 pkt 34 ustawy).

Pod koniec 2007 r. zasadniczo zmienił się jednak krąg pracodawców uprawnionych do korzystania z pracy stażystów. Wcześniej był on nieograniczony, a obecnie starosta może skierować do odbycia stażu jedynie do pracodawcy lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.).

Ograniczenie to znacząco wpłynie na popularność staży, jednocześnie jednak z jego wprowadzeniem upowszechniono przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (patrz poniżej), które przejmie zapewne powszechność dotychczasowych staży.

Stażystów mogą przyjmować jednak również organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »