| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

• zatrudnianie danej osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zatrudnienie musi odbywać się na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia rodzaj umowy, jednak istotne jest, że pracownik powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest zobowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 3 lata, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorców - 2 lata albo naruszył inne warunki umowy o refundację.

Przedstawiona forma wsparcia szczegółowo uregulowana została w rozporządzeniu MPiPS z 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (DzU nr 236, poz. 2002 ze zm.).

Rozporządzenie wskazuje m.in., co powinien zawierać wniosek o uzyskanie refundacji składany przez pracodawcę, ale także, w jakich okolicznościach może zostać przez starostę uwzględniony.

Starosta może uwzględnić ten wniosek wówczas, gdy łącznie pracodawca spełnia następujące warunki:

• prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację,

• nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych, nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

• w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku podmiot nie otrzymał ze środków Funduszu Pracy pożyczki na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej otrzymania dotrzymał warunków umowy i spłacił pożyczkę,

• nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

• spełnia warunki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 i 7 rozporządzenia (czyli prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz spełnia warunki określone w rozporządzeniu do otrzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz w rozporządzeniu „unijnym” nr 2204/2002,

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »