| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

• bezrobotnych powyżej 50. roku życia,

• bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

• bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,

• bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

• bezrobotnych niepełnosprawnych.

Przede wszystkim ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje w art. 2 ust. 1 pkt 31 zamknięty krąg pracodawców, którzy mogą być organizatorami robót publicznych:

Będą to:

• gminy,

• organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,

• spółki wodne i ich związki.

Za roboty publiczne uznawane będą prace zorganizowane przez powyższe podmioty, wykonywane przez bezrobotnych zatrudnionych w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy i finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

W przypadku robót publicznych refundacja jest wyższa niż w przypadku prac interwencyjnych i może wynosić (oczywiście w granicach określonych umową):

• do 50% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę i składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od tych wynagrodzeń - jeżeli bezrobotni są zatrudnieni na okres do 6 miesięcy i zwrot dotyczy każdego miesiąca. A zatem w 2008 r. maksymalnie około (pamiętając o zmiennej składce na ubezpieczenie wypadkowe) 1567,97 zł (1351,7 zł wynagrodzenie + około 216,27 zł kosztów składek),

• do wysokości przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od tych wynagrodzeń - jeżeli bezrobotni zatrudnieni są na okres do 12 miesięcy i zwrot dotyczy co drugiego miesiąca. A zatem w 2008 r. maksymalnie 3135,96 zł (2703,41 zł + około 432,55 zł kosztów składek).

Długotrwale bezrobotni, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka i bezrobotni, którzy nie ukończyli 25. roku życia, mogą zostać skierowani, na zasadach robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem (w wymiarze, który nie przekracza połowy pełnego wymiaru czasu pracy) w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej. Pracodawcy ci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości równej maksymalnie połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę na każdą w ten sposób zatrudnioną osobę.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »