| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

Dodatkowe uprawnienia

Osoby bezrobotne wykonujące pracę na rzecz pracodawcy nie posiadają szczególnych, dodatkowych uprawnień. Wszelkie „odmienności” wskazane zostaną przy omawianiu poszczególnych form wsparcia, nie polegają one jednak zasadniczo - tak jak w przypadku pracowników niepełnosprawnych - na ograniczaniu możliwości władczych pracodawcy, np. związanych z kształtowaniem czasu pracy.

Korzyści dla pracodawcy

Musimy zacząć przede wszystkim od wskazania pojęcia grupy bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wyodrębnienie tej grupy osób jest o tyle istotne, że wiele form wsparcia przewidzianych w ustawie skierowanych jest jedynie do osób (wszystkich bądź niektórych) wchodzących w jej skład.

Pojęcie to odnosi się do:

• bezrobotnych do 25. roku życia,

• bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

• bezrobotnych powyżej 50. roku życia,

• bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

• bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,

• bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

• bezrobotnych niepełnosprawnych.

• Jednorazowa refundacja

Pracodawca może, na podstawie umowy zawartej ze starostą, uzyskać zwrot poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Refundacja ta nastąpi, jeżeli:

• pracodawca przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej zawarł ze starostą umowę o refundację dotyczącą konkretnej (czyli imiennie wskazanej) osoby,

• skierowany bezrobotny był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres minimum 12 miesięcy,

• po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony (nie ma już tutaj znaczenia ani wymiar czasu pracy, ani też okres, na jaki została zawarta umowa o pracę).

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia wymienionych warunków - w 2008 r. jest to zatem kwota 3387 zł.

Refundacja odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą. Jej minimalny zakres regulacji wskazuje § 9 rozporządzenia MPiPS z 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (DzU nr 76, poz. 510).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »