| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 10 lutego 2006 r. (III SA/Wa 2837/05 M.Spół. 2006/5/45), nawet gdy pracodawca, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej, spełnia warunki określone w tym przepisie, czyli zatrudnia osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i zostały ujęte w ewidencji prowadzonej przez Fundusz, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy, ale nie złoży prawem przewidzianym w terminie stosownego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, nie będzie mógł zrealizować uprawnień wynikających z ustawy.

• Zwrot wynagrodzenia niepełnosprawnego zarejestrowanego w PUP

Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać na wniosek ze środków Funduszu zwrot 60% jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.

Zwrotu dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą. Ważnym zastrzeżeniem jest to, że zwrot może dotyczyć tylko kwot wypłaconych przez pracodawcę za okres od dnia podpisania umowy.

Pracodawca będzie miał roszczenie o zwrot tych kosztów dopiero wówczas, gdy zawrze stosowną umowę ze starostą. Samo zatrudnienie osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w PUP nie stwarza możliwości domagania się stosownej wypłaty od starosty.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 12 miesięcy, pracodawca za pośrednictwem starosty jest obowiązany zwrócić Funduszowi w pełnej wysokości kwoty otrzymane z Funduszu, chyba że umowa o pracę:

• uległa rozwiązaniu z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 k.p. - zwolnienie dyscyplinarne, ale tylko z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

• uległa rozwiązaniu za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,

• wygasła.

Rozporządzenie MPiPS z 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (DzU nr 194, poz. 1405) określa:

• tryb postępowania w sprawach dotyczących refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne;

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »