| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Czy zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z ogólnym przekonaniem panującym wśród osób poszukujących pracy, rzeczywiście jest korzystniejsze. Czy warto upierać się przy tej formie świadczenia pracy, niejednokrotnie tracąc szansę na wykonywanie upragnionego zawodu.

• wykonywania zlecenia osobiście (powierzenie wykonania zlecenia innej osobie możliwe jest tylko w wypadku, gdy wynika to z umowy, ze zwyczaju albo zmuszają go do tego okoliczności - w takim przypadku ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić zleceniodawcę, podając imię i nazwisko osoby oraz miejsce jej zamieszkania).

Do obowiązków zleceniodawcy należy przede wszystkim zwrot zleceniobiorcy wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia wraz z odsetkami ustawowymi. Zleceniodawca powinien też zwolnić zleceniobiorcę od zobowiązań, tj. wydatków koniecznych i potrzebnych (celowych) do wykonania zlecenia, które zleceniobiorca w celu wykonania zlecenia zaciągnął we własnym imieniu. Natomiast na żądanie przyjmującego zlecenie zleceniodawca powinien udzielić mu zaliczki w celu odpowiedniego wykonania zlecenia.

Odpowiedzialność

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Na zleceniobiorcy ciąży więc obowiązek starannego wykonywania swoich obowiązków zgodnie z umową i przepisami prawa. Zleceniobiorca nie odpowiada więc za brak osiągnięcia konkretnego celu, które postawił przed nim zleceniodawca.

Jeśli kilka osób przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem zleceniodawcy, jest solidarna. W przypadku powierzenia przez zleceniobiorcę wykonania zlecenia innej osobie i zawiadomienia o tym zleceniodawcy, zleceniodawca główny odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze.

Zleceniobiorca odpowiada za szkodę w pełnej wysokości w myśl przepisów Kodeksu cywilnego (jeśli oczywiście strony nie postanowiły w umowie inaczej).

Rozwiązanie umowy

Zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie.

Jeżeli strony inaczej nie uzgodniły w treści umowy, zlecenie nie wygasa ani na skutek śmierci, ani utraty zdolności do czynności prawnych przez zleceniodawcę. W przypadku zagrożenia szkodą, jeżeli zlecenie na podstawie umowy jednak wygasło, zleceniobiorca do czasu podjęcia przez spadkobierców zleceniodawcy odpowiednich czynności powinien prowadzić zlecenie dalej w niezbędnym zakresie.

Przedawnienie roszczeń

W przypadku umowy zlecenia z upływem 2 lat przedawniają się:

• roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które w sposób stały lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju, podobnie ma się rzecz w przypadku roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom,

Czytaj także

Autor:

aplikant adwokacki

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patentowy.com

Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »