| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Czy zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z ogólnym przekonaniem panującym wśród osób poszukujących pracy, rzeczywiście jest korzystniejsze. Czy warto upierać się przy tej formie świadczenia pracy, niejednokrotnie tracąc szansę na wykonywanie upragnionego zawodu.

Ustalenie charakteru płatności zlecenia ma również znaczenie w odniesieniu do możliwości wypowiedzenia zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia zlecający obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Z kolei przyjmujący, w przypadku gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, również będzie odpowiedzialny za szkodę.

Ponadto wynagrodzenie nie musi być określone wyłącznie w pieniądzach. Może mieć charakter np. barterowy - innej usługi, czy też być wyrażone w rzeczach innego rodzaju czy innych świadczeniach.

Jeżeli kilka osób dało lub przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna. W takiej sytuacji zleceniobiorca może żądać całości lub części wynagrodzenia od wszystkich zleceniodawców łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek ze zleceniodawców zwalnia pozostałych (art. 366 k.c.).

Regułą jest również, że koszty związane z wykonaniem zlecenia ponosi zleceniodawca. Zgodnie z przepisami art. 742 i 743 k.c. dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania usługi, wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli zaś wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

Obowiązki stron

Podstawowym obowiązkiem zleceniobiorcy będzie oczywiście wykonanie dla zleceniodawcy określonej czynności prawnej.

W ramach tej umowy przyjmujący zlecenie zobowiązany jest ponadto do:

• działania z należytą starannością lub starannością określoną w indywidualnej umowie między stronami,

• udzielania zleceniodawcy potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy oraz złożenia sprawozdania zleceniodawcy po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy,

• odstąpienia od wskazanego przez dającego zlecenie sposobu wykonania zlecenia, nawet jeżeli nie ma możliwości uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że zleceniodawca zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy,

• używania pieniędzy i rzeczy zleceniodawcy wyłącznie w celu zrealizowania zlecenia, a od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia zapłacenia odsetek ustawowych,

Czytaj także

Autor:

aplikant adwokacki

Źródło:

INFOR
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »