| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Czy zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z ogólnym przekonaniem panującym wśród osób poszukujących pracy, rzeczywiście jest korzystniejsze. Czy warto upierać się przy tej formie świadczenia pracy, niejednokrotnie tracąc szansę na wykonywanie upragnionego zawodu.

• gdy umowa z klientem została zawarta w przeważającej mierze w wyniku jego działalności jeszcze w czasie obowiązywania umowy agencyjnej i umowa ta została zawarta w rozsądnym czasie od rozwiązania umowy agencyjnej.

Po rozwiązaniu umowy agent może też żądać od zleceniodawcy tzw. świadczenia wyrównawczego.

Możliwość taka istnieje przy spełnieniu następujących przesłanek:

• agent w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami,

• zleceniodawca dalej czerpie z tego korzyści,

• przemawiają za tym względy słuszności.

Oprócz świadczenia wyrównawczego agent ma prawo do roszczeń odszkodowawczych, ale tylko w granicach poniesionej szkody.

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, agent nabywa prawo do prowizji z chwilą, kiedy świadczenie będące przedmiotem umowy z klientem powinno być spełnione lub zostało faktycznie spełnione. Jeżeli umowa spełniana jest częściami, wynagrodzenie prowizyjne również wypłaca się w częściach.

Gdy strony nie umówią się inaczej, agent może domagać się zwrotu wydatków związanych z wykonaniem zlecenia tylko o tyle, o ile były uzasadnione i o ile ich wysokość przekracza zwykłą w danych stosunkach miarę. Na ogół jednak wysokość prowizji jest ustalana w taki sposób, aby zrekompensować agentowi ponoszone przez niego wydatki.

Ponadto agentowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach i papierach wartościowych zleceniodawcy, które ten otrzymał w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej. Prawo to służy zabezpieczeniu roszczeń agenta o wynagrodzenie oraz o zwrot wydatków i zaliczek udzielonych zleceniodawcy.

Zalety i wady. Cechy odróżniające

Umowa agencyjna na pewno będzie dobrym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie niezależność i dobrze zorganizowanych. Ich wynagrodzenie (otrzymywane prowizje) zależy tylko od nakładu sił, jaki włożą w wykonywanie swoich zobowiązań.

Niestety jest to także umowa bardzo ograniczająca agenta w podejmowaniu innego zatrudnienia, z jej specyfiki wynika domniemany zakaz konkurencji dla agenta, który wypływa z zasad współżycia społecznego, zwyczajów, a także z obowiązków, jakie nakłada na agenta ustawa. Zakaz taki może obowiązywać nie tylko w trakcie trwania stosunku zobowiązaniowego, ale też po jej zakończeniu (nie dłużej jednak niż 2 lata, oczywiście z reguły za stosownym wynagrodzeniem, a umowa w tym zakresie wymaga bezwarunkowo formy pisemnej).

Czytaj także

Autor:

aplikant adwokacki

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »