| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Czy zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z ogólnym przekonaniem panującym wśród osób poszukujących pracy, rzeczywiście jest korzystniejsze. Czy warto upierać się przy tej formie świadczenia pracy, niejednokrotnie tracąc szansę na wykonywanie upragnionego zawodu.

- podejmowanie, w zakresie prowadzonych spraw, czynności potrzebnych do ochrony praw zleceniodawcy,

• dla dającego zlecenie:

- lojalność wobec agenta,

- przekazywanie agentowi dokumentów i informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy,

- zawiadomienie agenta w rozsądnym terminie o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonaniu umowy, przy której zawarciu agent pośredniczył lub którą zawarł w imieniu dającego zlecenie,

- zawiadomienie w rozsądnym czasie agenta o tym, że liczba umów, których zawarcie przewiduje, lub wartość ich przedmiotu będzie znacznie niższa niż ta, której agent mógłby się normalnie spodziewać,

- zawiadomienie w rozsądnym czasie agenta o tym, że zawiera umowę z klientem z grupy klientów, na którą wyłączność posiada agent lub umowę z klientem na obszarze geograficznym, co do którego agent ma wyłączność,

- składanie agentowi oświadczenia zawierającego dane o należnej mu prowizji nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po kwartale, w którym agent nabył prawo do prowizji.

Postanowienia umowne odmienne od powyższych są nieważne.

Wynagrodzenie

Umowa agencyjna, tak jak umowa o dzieło, ma zawsze charakter odpłatny.

Zasadniczo wynagrodzeniem agenta jest prowizja, której wysokość zależy od liczby lub wartości zawieranych umów, strony mogą jednak w umowie przewidzieć inne uregulowania w tym zakresie.

Jeżeli wysokość prowizji nie została określona:

• prowizja ma mieć wysokość zwyczajowo przyjętą w stosunkach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej przez agenta,

• jeżeli w powyższy sposób prowizji ustalić się nie da, agentowi należy się prowizja w odpowiedniej wysokości uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wykonaniem zleconych mu czynności.

Agentowi należy się prowizja od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej, gdy:

• do ich zawarcia doszło w wyniku jego działalności,

• zostały one zawarte z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio do umów tego samego rodzaju,

• agent ma przyznane prawo wyłączności w odniesieniu do oznaczonej grupy klientów lub obszaru geograficznego, a w czasie trwania umowy agencyjnej została bez udziału agenta zawarta umowa z klientem z tej grupy lub obszaru, agent może żądać prowizji od tej umowy.

Co więcej agent otrzyma prowizję nawet po rozwiązaniu umowy agencyjnej:

• jeżeli miał przyznane prawo wyłączności w odniesieniu do oznaczonej grupy klientów lub obszaru geograficznego, w sytuacji gdy bez udziału agenta została zawarta umowa z klientem z tej grupy lub obszaru, a propozycję zawarcia tej umowy zleceniodawca lub agent otrzymali przed rozwiązaniem umowy agencyjnej,

Czytaj także

Autor:

aplikant adwokacki

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »