| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Czy zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z ogólnym przekonaniem panującym wśród osób poszukujących pracy, rzeczywiście jest korzystniejsze. Czy warto upierać się przy tej formie świadczenia pracy, niejednokrotnie tracąc szansę na wykonywanie upragnionego zawodu.

• działanie z należytą starannością lub starannością określoną każdorazowo w danej umowie łączącej strony,

• osobiste wykonanie dzieła w przypadku, gdy zależy to od osobistych zdolności konkretnej osoby,

• jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić ich niezużytą część,

• jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.

Do obowiązków zamawiającego należy przede wszystkim zapłata wynagrodzenia.

Zamawiający powinien również:

• współdziałać z przyjmującym zamówienie w zakresie wykonania dzieła,

• odebrać wykonane dzieło.

Odpowiedzialność

Umowa o dzieło jako umowa rezultatu zobowiązuje przyjmującego zamówienie nie tylko do wykonania dzieła w terminie, lecz również do wykonania go w sposób niewad- liwy. Jeżeli już na etapie wykonywania dzieła przyjmujący zamówienie wykonuje je nieprawidłowo, Kodeks cywilny przyznaje zamawiającemu prawo wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. W dalszej kolejności zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Jeżeli po oddaniu dzieła zamawiającemu ujawnią się wady dzieła, przyjmujący zamówienie ponosi za nie odpowiedzialność (rękojmia za wady dzieła). W efekcie czego zamawiający ma prawo żądania usunięcia wady, prawo żądania obniżenia ceny bądź prawo odstąpienia od umowy.

Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła oparta jest na zasadzie ryzyka, co oznacza, że nie może on zwolnić się od odpowiedzialności za wady, wykazując, że wady powstały bez jego winy czy bez jego wiedzy.

Możliwość skutecznego skorzystania przez zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady wykonanego dzieła podlega utracie, jeżeli zamawiający nie zawiadomił (w jakikolwiek, dowolny sposób) przyjmującego zamówienie o wadach w ciągu miesiąca od ich wykrycia. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po roku od dnia wydania dzieła zamawiającemu.

Rozwiązanie umowy o dzieło

Rozwiązanie umowy o dzieło następuje po wykonaniu przedmiotu zobowiązania. Ponadto rozwiązanie umowy o dzieło następuje również w razie śmierci lub niezdolności do pracy przyjmującego zamówienie, ale tylko wówczas, gdy wykonanie umowy zależy od osobistych przymiotów zmarłego.

Czytaj także

Autor:

aplikant adwokacki

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »