| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności i jakości pracodawca może przyznać pracownikom nagrodę.

nagroda może zostać przyznana pracownikowi wykazującemu szczególne zaangażowanie w wykonywanie powierzonych mu obowiązków, w szczególności w przypadkach, gdy pracownik chętnie wykonuje powierzone mu przez przełożonego dodatkowe obowiązki, pomaga współpracownikom oraz wykazuje szczególne zaangażowanie w podejściu do klientów i kontrahentów,

nagrodę można przyznać w uznaniu szczególnych osiągnięć pracownika, a w szczególności w sytuacji, gdy efekty pracy danego pracownika są wysoko oceniane zarówno przez przełożonych, jak i przez klientów, nowatorskie pomysły i rozwiązania autorstwa pracownika zdobywają uznanie oraz liczne pochwały w trakcie wystaw i targów branżowych itp.

W przypadku nagród pieniężnych ich wysokość powinna być określona precyzyjnie. Przy czym nie zawsze musi się to odbywać przez podanie konkretnej kwoty, np. 500 zł brutto, 1000 zł netto. Wysokość nagrody może także być określona procentowo, np. 30% wynagrodzenia zasadniczego określonego w umowie o pracę, 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach. W takim przypadku należy pamiętać o podaniu podstawy, od której procent ma zostać naliczony.

Premia

Często zdarza się, że pojęcia „nagroda” i „premia” używane są zamiennie i to zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawców. Jednak nie są to tożsame świadczenia w szczególności, jeśli chodzi o premię regulaminową. Premia jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia uzupełniającym wynagrodzenie zasadnicze. W praktyce stosuje się podział na premie regulaminowe oraz premie uznaniowe. Jednak podział ten nie zawsze jest jednoznaczny. Samo istnienie regulaminu premiowania nie zawsze musi przesądzać o istnieniu premii regulaminowych. I odwrotnie, o istnieniu premii uznaniowych nie przesądza brak regulaminu premiowania, jeśli inne przepisy wewnątrzzakładowe zawierają wyraźne i precyzyjne kryteria przyznawania premii uznaniowej. O charakterze premii nie decyduje jej nazwa, lecz sposób uregulowania w przepisach wewnątrzzakładowych (uzasadnienie wyroku SN z 1 października 1984 r., I PRN 131/84, OSP 1988/1/21). O tym, jaki charakter ma premia, nie decyduje jej nazwa, lecz treść (charakter) świadczenia. W przypadku wystarczającego określenia przesłanek i warunków uzyskania prawa do świadczenia jest ono premią, a nie nagrodą. Przepisy dotyczące premii szczegółowo określają przesłanki, od których spełnienia zależy prawo do premii, zaś przepisy o nagrodzie określają te przesłanki ogólnie, odwołując się do zwrotów ogólnych i niedookreślonych (wyrok SN z 21 października 1984 r., I PRN 131/84, OSP 1988/1/21). Podobna linia orzecznicza była prezentowana znacznie wcześniej. Sąd Najwyższy w wyroku 7 grudnia 1963 r., II PR 846/63, OSNC 1965/2/25 wyraził pogląd, zgodnie z którym stosowany w praktyce podział na premie regulaminowe i uznaniowe nie jest jednoznaczny. Istnienie regulaminu premiowania samo przez się nie stanowi jeszcze wystarczającego kryterium do uznania określonych w nim premii za premie regulaminowe. Premia może przepadać, mimo że nie istnieje regulamin premiowania, z drugiej zaś strony nawet istnienie regulaminu premiowania nie zawsze przesądza sprawę, jeżeli z układu zbiorowego jednoznacznie wynika, że regulamin skierowany jest wyłącznie do organu przyznającego premię, który może być uprawniony do jej przyznania w sposób tworzący dopiero prawo pracownika do premii. O charakterze premii (regulaminowa, uznaniowa) decyduje zatem treść poszczególnych zbiorowych układów pracy i właściwych regulaminów premiowania.

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »