| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Ze zmian zachodzących na rynku pracy wynika konieczność poszukiwania nowych, bardziej elastycznych form zatrudnienia. Jedną z takich form jest praca tymczasowa. Polega ona na wykonywaniu pracy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej.

Zakaz wykonywania pewnego rodzaju prac

Pracodawca użytkownik nie może powierzyć pracownikowi tymczasowemu wykonywania na swoją rzecz pracy:

  • szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 k.p. (tj. rozporządzeń określających ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy),
  • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,
  • na stanowisku pracy, na którym w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zakaz wykonywania pracy tymczasowej przez własnego pracownika pracodawcy użytkownika

Ustawa o zpt ogranicza zdolność bycia pracodawcą użytkownikiem w stosunku do pracowników własnych (art. 4 ustawy o zpt). Oznacza to, że w charakterze pracownika tymczasowego nie wolno zatrudnić osoby, która z pracodawcą użytkownikiem pozostaje w stosunku pracy.

Postępowanie poprzedzające zatrudnienie pracownika tymczasowego

Szczególny charakter zatrudnienia tymczasowego polega na tym, że w tego typu stosunku pracy występują trzy podmioty: agencja pracy tymczasowej, pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik. Pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej, ale pracę wykonuje on na rzecz podmiotu trzeciego, którym jest pracodawca użytkownik. Jeżeli nie ma wymienionych w ustawie o zpt ograniczeń w korzystaniu z pracowników tymczasowych, przedsiębiorca może zwrócić się do agencji pracy tymczasowej o „wypożyczenie” mu poszukiwanych pracowników.

W pierwszej kolejności potencjalny pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej muszą uzgodnić między sobą zasady, na jakich będzie się odbywać „wypożyczenie” oraz kwestie dotyczące charakteru pracy, do której pracownik tymczasowy jest potrzebny. Ustalenia te będą następnie podstawą do konkretyzacji warunków umowy o pracę, którą agencja zawrze z pracownikiem tymczasowym, kierując go do pracy tymczasowej u pracodawcy użytkownika. Agencja nie może w umowie o pracę samodzielnie określić warunków zatrudnienia pracownika tymczasowego, gdyż praca ma być wykonywana na rzecz innego podmiotu, tj. pracodawcy użytkownika i to jego potrzeby muszą być uwzględnione w umowie o pracę.

Uzgodnienia między agencją a pracodawcą użytkownikiem

Aby móc skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik zawiera z agencją umowę cywilnoprawną o świadczenie usług (potocznie zwaną - umową o wypożyczenie pracownika tymczasowego). Treść tej umowy ma istotne znaczenie. Reguluje ona zasady wzajemnej współpracy między pracodawcą użytkownikiem a agencją, rozliczenia finansowe między nimi (m.in. wysokość opłat pobieranych przez agencję od pracodawcy za usługę rekrutowania i pełną obsługę pracowników tymczasowych), a także podział obowiązków dotyczących pracownika tymczasowego oraz najważniejsze kwestie dotyczące przyszłej pracy pracownika tymczasowego. Postanowienia tej umowy będą miały później wpływ na treść umowy o pracę zawartej między agencją a pracownikiem tymczasowym, dlatego bardzo ważne jest, żeby pracodawca już na etapie uzgodnień z agencją sprecyzował swoje wymagania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zpt pisemne uzgodnienia między agencją a pracodawcą użytkownikiem obejmują:

  • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
  • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma zostać powierzona pracownikowi tymczasowemu,
  • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
  • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
  • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Ustawa o zpt nakazuje również, aby pracodawca użytkownik przekazał agencji pracy tymczasowej na piśmie informacje o:

  • wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy użytkownika,
  • warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niezależnie od powyższych ustaleń agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik muszą uzgodnić na piśmie także zakres obowiązków pracodawcy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »