| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Ze zmian zachodzących na rynku pracy wynika konieczność poszukiwania nowych, bardziej elastycznych form zatrudnienia. Jedną z takich form jest praca tymczasowa. Polega ona na wykonywaniu pracy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej.

Specyfiką pracy tymczasowej jest występowanie trzech podmiotów: agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej - jest to podmiot prowadzący usługi w zakresie pracy tymczasowej, który kieruje pracowników lub osoby niebędące pracownikami do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Agencja pracy jest pracodawcą pracownika tymczasowego, chociaż wykonuje on pracę na rzecz podmiotu trzeciego (pracodawcy użytkownika), gdyż to z nią pracownik tymczasowy podpisuje umowę o pracę. Podstawą prawną działania agencji jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pacy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.). Agencja może świadczyć usługi po uzyskaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, którą prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji. Rejestr jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej.

Pracodawca użytkownik - jest to pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

Pracownik tymczasowy - to osoba, którą zatrudnia agencja pracy tymczasowej wyłącznie po to, aby świadczyła pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika (art. 2 ust. 2 ustawy o zpt). Oznacza to, że pracodawcą dla pracownika tymczasowego w rozumieniu Kodeksu pracy jest agencja pracy tymczasowej, natomiast pracodawca użytkownik korzysta z pracy wykonywanej przez tego pracownika i w związku z tym przejmuje pewne prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy.

Ograniczenia w korzystaniu z pracowników tymczasowych

Ustawa o zpt wprowadza pewne ograniczenia, które uniemożliwiają pracodawcy użytkownikowi korzystanie z pracy pracowników tymczasowych.

Limity czasowe wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika

Ustawa o zpt wprowadza także ograniczenia co do okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez wskazanie maksymalnych limitów czasowych zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o zpt w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy. Wyjątkowo pracownik tymczasowy może pracować maksymalnie 36 miesięcy, jeżeli wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania należące do pracownika zatrudnionego na stałe przez tego pracodawcę użytkownika, który jest nieobecny np. z powodu przebywania na urlopie wychowawczym (art. 20 ust. 2 ustawy o zpt). Po takim wydłużonym okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika (tzn. po 36 miesiącach) pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy (art. 20 ust. 3 ustawy o zpt).

Ograniczenia co do okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy użytkownika dotyczą wyłącznie pracowników tymczasowych. Limity te nie obowiązują natomiast w stosunku do osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych, np. zlecenia czy o dzieło.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patentowy.com

Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »