| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Ze zmian zachodzących na rynku pracy wynika konieczność poszukiwania nowych, bardziej elastycznych form zatrudnienia. Jedną z takich form jest praca tymczasowa. Polega ona na wykonywaniu pracy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej.

Ponadto pracodawca użytkownik ma prawo do zrezygnowania z pracownika tymczasowego w każdym czasie. Nie wiążą go okresy wypowiedzeń wskazane w ustawie o zpt. Wystarczy, że zawiadomi agencję na piśmie o zamiarze i przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy.

W stosunku do agencji pracodawca użytkownik ma wiele obowiązków o charakterze informacyjnym, związanych głównie z etapem poprzedzającym skierowanie pracownika tymczasowego do pracy na jego rzecz.

Należą do nich obowiązki wymienione w art. 9 ust. 2 ustawy o zpt, tj. obowiązek informowania o wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy użytkownika oraz o warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca powinien też zawiadomić agencję pracy tymczasowej na piśmie o zamiarze i przewidywanym terminie wcześniejszego - niż wskazany w umowie między agencją i pracownikiem tymczasowym - zakończenia wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego (art. 18 ust. 2 ustawy o zpt).

Pracodawca musi również, w razie faktycznego zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz, niezwłocznie zawiadomić agencję pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego (art. 18 ust. 3 ustawy o zpt).

Ponadto pracodawcę użytkownika obowiązują dodatkowo prawa i obowiązki ustalone w podpisanej przez niego z agencją pracy tymczasowej umowie o wypożyczenie pracownika tymczasowego (art. 25 ustawy o zpt).

Ustawa nakłada na pracodawcę użytkownika także obowiązki w stosunku do organizacji związkowych działających w jego zakładzie pracy.

Jest on bowiem zobowiązany do:

  • informowania organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a k.p. o zamiarze powierzenia wykonywania pracy tymczasowej pracownikowi agencji pracy tymczasowej, a w przypadku gdy praca tymczasowa ma być wykonywana przez okres dłuższy niż 6 miesięcy do podjęcia działań zmierzających do uzgodnienia tego zamierzenia z powyższą organizacją (art. 23 ust. 1 ustawy o zpt),
  • przekazania organizacjom związkowym uzgodnionych z agencją pracy tymczasowej kwestii dotyczących wykonywania pracy tymczasowej, takich jak:

- rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

- wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

- przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,

- wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,

- miejsce wykonywania pracy tymczasowej (art. 23 ust. 2 ustawy o zpt).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »