| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Ze zmian zachodzących na rynku pracy wynika konieczność poszukiwania nowych, bardziej elastycznych form zatrudnienia. Jedną z takich form jest praca tymczasowa. Polega ona na wykonywaniu pracy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej.

W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja wypłaca mu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część. Chodzi tu o niewykorzystanie urlopu w trakcie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres krótszy niż 6 miesięcy. Przy dłuższym zatrudnieniu agencja ma bowiem obowiązek udzielić urlopu w naturze (art. 10 ust. 2 ustawy o zpt).

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego bądź ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało (art. 17 ust. 4 ustawy o zpt).

Prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika

Pracodawca użytkownik nie jest pracodawcą pracownika tymczasowego. Wykonuje on jednak pewne obowiązki i korzysta z pewnych praw przysługujących pracodawcy, szczególnie w zakresie organizowania pracy pracownika tymczasowego (art. 14 ust. 1 ustawy o zpt). Ustawa o zpt nakłada na pracodawcę użytkownika stosunkowo niewiele obowiązków.

W stosunku do pracownika tymczasowego do obowiązków tych należy:

  • zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a więc właściwe pod tym względem przygotowanie i wyposażenie stanowiska pracy, na którym ma być wykonywana praca tymczasowa (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o zpt),
  • dostarczanie pracownikowi tymczasowemu - w zakresie uzgodnionym z agencją pracy tymczasowej w podpisanej z nią umowie - odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnianie napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku (art. 9 ust. 2a ustawy o zpt),
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do jego własnych pracowników (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o zpt),
  • umożliwienie pracownikowi tymczasowemu, wykonującemu u niego pracę tymczasową przez okres co najmniej 6 miesięcy lub dłuższy, skorzystania z urlopu wypoczynkowego w naturze (art. 10 ust. 2 ustawy o zpt),
  • traktowanie pracowników tymczasowych pod względem warunków pracy i innych warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenia za pracę) na równi z własnymi pracownikami zatrudnionymi na takim samym lub podobnym stanowisku (art. 15 ust. 1 ustawy o zpt); w zakres ten wchodzi także umożliwienie korzystania pracownikom tymczasowym z urządzeń socjalnych na zasadach przewidzianych dla jego własnych pracowników (art. 22 ustawy o zpt),
  • zapewnienie pracownikom tymczasowym dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe - nie dotyczy to pracowników tymczasowych skierowanych do pracy u danego pracodawcy użytkownika na okres krótszy niż 6 tygodni (art. 15 ust. 2 ustawy o zpt),
  • informowanie pracowników tymczasowych w sposób przyjęty u tego pracodawcy użytkownika o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników (art. 23 ust. 3 ustawy o zpt).

Pracodawca użytkownik nie może też wypowiedzieć pracownikowi tymczasowemu dotychczasowych warunków pracy tzw. wypowiedzeniem zmieniającym (art. 42 § 4 k.p.) ani powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu (art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o zpt).

Z kolei uprawnienia pracodawcy użytkownika w stosunku do pracownika tymczasowego sprowadzają się do prawa wyznaczania mu zadań, wydawania poleceń oraz kontrolowania wyników i sposobu wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego. Wchodzi w to również prawo do wykonywania uprawnień pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy o czasie pracy zawartych w Kodeksie pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »