| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak prawidłowo zatrudnić pracownika

Jak prawidłowo zatrudnić pracownika

Racjonalne zarządzanie pracownikami ma bardzo duże znaczenie w prawidłowym i efektywnym działaniu przedsiębiorstwa, które chce odnosić sukcesy w prowadzeniu swojej działalności.

Za podstawę wymiaru składki na Fundusz Pracy za daną osobę przyjmuje się podstawę obliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ustalając tę podstawę, należy pamiętać, że nie odprowadza się składki za daną osobę w sytuacji, gdy podstawa ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce. Przy pobieraniu składek na Fundusz Pracy płatnik ma również obowiązek opłacić składkę nawet wówczas, jeżeli zostanie przekroczona górna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Wysokość składki wynosi 2,45%.

• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Celem utworzenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zagwarantowanie wypłaty świadczeń należnych pracownikom w przypadku niewypłacalności pracodawcy. W sytuacji kiedy fundusz wypłaca należności pracownikom, są one równocześnie wierzytelnością wobec niewypłacalnego pracodawcy. Pracodawca staje się wtedy dłużnikiem FGŚP i jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych kwot. Do środków finansowych wypłacanych z funduszu możemy głównie zaliczyć: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłki chorobowe czy niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawą wymiaru składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka ta w całości jest finansowana przez płatnika, a jej wysokość wynosi 0,10% podstawy wymiaru. Tak jak i w przypadku składek na Fundusz Pracy opłaca się je tylko wtedy, gdy ubezpieczony podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Do opłacania składek zobowiązany jest każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce lub w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej lub oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, oddział lub przedstawicielstwo innego przedsiębiorcy zagranicznego, działające w Polsce (art. 9 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - DzU nr 158, poz. 1121).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »