| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak prawidłowo zatrudnić pracownika

Jak prawidłowo zatrudnić pracownika

Racjonalne zarządzanie pracownikami ma bardzo duże znaczenie w prawidłowym i efektywnym działaniu przedsiębiorstwa, które chce odnosić sukcesy w prowadzeniu swojej działalności.

Płatnicy składek zobowiązani są przekazywać dokumenty przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez ZUS na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU nr 64, poz. 565 ze zm.) została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy.

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Oprócz należności odprowadzanych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracodawca ponosi również koszt związany z zapłatą składek na fundusze pozaubezpieczeniowe. Płatnik ma obowiązek naliczania i odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

• Fundusz Pracy

Zasady i obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy zostały uregulowane przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415).

W myśl tej ustawy pracodawca ma obowiązek opłacenia składek m.in. za osoby:

• pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,

• wykonujące pracę nakładczą,

• pobierające stypendia sportowe,

• zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,

• wykonujące pracę w czasie odbywanie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

• otrzymujące świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym, górniczy zasiłek socjalny, wynagrodzenie przysługujące podczas trwania świadczenia górniczego,

• za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej.

Warto jednak podkreślić, że omawiane składki odprowadza się tylko wtedy, gdy dana osoba jest objęta obowiązkowym, a nie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Istnieją jednak grupy osób, za które ustawodawca określił, że nie należy odprowadzać składek na Fundusz Pracy, mimo że objęte są obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Do osób tych zaliczamy przede wszystkim:

• osoby przebywające na urlopach wychowawczych,

• osoby pobierające zasiłek macierzyński,

• osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników,

• żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę,

• osoby odbywające służbę zastępczą,

• osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »